En vuxen kvinna tillsammans med tre barn som målar teckningar

Sfi/sva-kombo Barnskötare

Sfi/sva-kombo Barnskötare är för dig som vill läsa sfi eller svenska som andraspråk samtidigt som du läser en yrkesutbildning till Barnskötare.

Det är brist på utbildad personal inom barnomsorgen. Efter utbildningen så har du stora chanser att få jobb som barnskötare på en förskola eller skola. 

Utbildningen i korthet

 • Du läser svenska som andraspråk eller sfi och kurser från barn- och fritidsprogrammet
 • Yrkesläraren och sfi-läraren samarbetar i yrkesutbildningen och du får mycket hjälp med yrkesspråket
 • Du lär dig svenska ord som används på förskolan och skolan
 • Du har rätt att söka studiemedel från CSN

Förkunskapskrav

Sfi-kombo: Du ska ha fått betyg i sfi kurs 2C.

Sva-kombo: Du ska ha fått betyg i sfi kurs 2D.

Innehåll

Här hittar du information om vilka kurser som ingår i respektive utbildning.

 • Orienteringskurs yrkesorientering inför kombinationsutbildning
 • Orienteringskurs - Yrkesintroduktion inom valt yrkesområde
 • Data för nybörjare
 • Kommunikation
 • Människors miljöer
 • Yrkessvenska inom valt område
 • Lärande och utveckling
 • Etnicitet och kulturmöten
 • Pedagogiskt ledarskap
 • Pedagogiska teorier och praktiker
 • Yrkessvenska inom valt område
 • Specialpedagogik 1
 • Grundläggande vård och omsorg
 • Hälsopedagogik
 • Skapande verksamhet
 • Barns lärande och växande
 • Pedagogiskt arbete
 • Orienteringskurs yrkesorientering inför kombinationsutbildning
 • Orienteringskurs - Yrkesintroduktion inom valt yrkesområde
 • Kommunikation
 • Pedagogiskt ledarskap
 • Svenska som andraspråk grundläggande, delkurs 2
 • Människors miljöer
 • Etnicitet och kulturmöten
 • Lärande och utveckling
 • Pedagogiska teorier och praktiker
 • Svenska som andraspråk grundläggande, delkurs 3
 • Pedagogiskt ledarskap
 • Hälsopedagogik
 • Specialpedagogik 1
 • Grundläggande vård och omsorg
 • Barns lärande och växande
 • Svenska som andraspråk grundläggande, delkurs 4
 • Skapande verksamhet
 • Pedagogiskt arbete

Kurstyp och omfattning

 • Studietakt 100%
 • På sfi-kombo gör du praktik (APL) parallellt med dina studier.
 • På sva-kombo gör du praktik (APL) under 3 perioder på heltid under utbildningen.

Aktuella utbildningsstarter

Du hittar kursgruppskod vid respektive utbildningsstart.

Utbildningsperiod

11 september 2023–20 juni 2025

70 veckor, 1700 poäng

Krav: betyg i sfi kurs 2B eller 2C. Du får ej ha betyg i kurs sfi 2D.

 

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgruppskod ÅV9BFB23SFKB
  Ansökan stänger 16 juli.

Typ av kurs

Den här kursen har följande egenskaper:

Studienivå

Yrkesutbildning

Studieplats

Klassrum

Studietakt

100%

Tidpunkt

Heldag

Uppdaterad