Digitalt skapande 1

Lär dig skapa med hjälp av digitala verktyg.

Kursinnehåll:

 • Kunskaper om digitala och analoga skapandeprocesser.
 • Förmåga att skapa och gestalta olika uttryck med digitala verktyg.
 • Kunskaper om digitala verktyg för att skapa och gestalta olika uttryck.
 • Förmåga att samarbeta via webb och nätverk, både synkront och asynkront.
 • Kunskaper om olika presentations- och spridningsvägar för digitala produktioner.

Förkunskapskrav

Grundskola eller motsvarande

Gymnasiepoäng

100 poäng

Aktuella kursstarter

Du hittar kursgruppskod för den kurs du vill söka till vid respektive kursstartstillfälle.

Kursperiod och tid

7 augusti–13 oktober

Kurstyp och omfattning

Distanskurs
Studietakt: 50 procent
Kurslängd: 10 veckor

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV238DIG01D
  Ansökan är öppen 27 april–11 juni.

Kursperiod och tid

7 augusti–13 oktober
Tisdagar och torsdagar, klockan 13.00–16.00

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs
Studietakt: 50 procent
Kurslängd: 10 veckor

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV238DIG01K48
  Ansökan är öppen 27 april–11 juni.

Typ av kurs

Den här kursen har följande egenskaper:

Studienivå

Gymnasial

Studieplats

Distans Klassrum

Studietakt

50%

Tidpunkt

Eftermiddag

Uppdaterad