Affärsjuridik

I den här kursen får du kunskap om lagar och regler som berör företag.

Affärsjuridik är en juridisk kurs som huvudsakligen behandlar juridik sett ur företagets synvinkel.

Kursen innehåller bland annat:

  • associationsrätt
  • avtalsrätt
  • köprätt
  • marknadsrättsliga och konkurrensrättsliga regler som rör företagens verksamhet
  • immaterialrätt och konkurs. 

Förkunskapskrav

Grundskola eller motsvarande

Gymnasiepoäng

100 poäng

Kurstyp och omfattning

Distanskurs
Studietakt 50%
Kurslängd 10 veckor

Aktuella kursstarter

Du hittar kursgruppskod för den kurs du vill söka till vid respektive kursstartstillfälle.

Kursperiod och tid

14 mars–20 maj

Vill du ansöka?

  • Sök efter kursgrupp ÅV221AFF0D
    Ansökan är öppen 23 september–12 december.

Typ av kurs

Den här kursen har följande egenskaper:

Studienivå

Gymnasial

Studieplats

Distans

Studietakt

50%

Uppdaterad