Naturkunskap 1b

Hållbar utveckling som energi, materia, klimat och ekosystempåverkan samt frågor som rör normer och hälsa.

Kursen behandlar även bland annat:

  • individens hälsa
  • dagliga vanor och livsstilar
  • evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och konsekvenser.

I kursen behandlas även naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Vid distansundervisning studerar du via vår digitala lärplattform och är på plats i skolan vid introduktion, laborationer och prov.

Naturkunskap 1b har samma innehåll som kurserna Naturkunskap 1a1 tillsammans med Naturkunskap 1a2.

Förkunskapskrav

Grundskola eller motsvarande

Gymnasiepoäng

100 poäng

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs/distanskurs
Studietakt 50%
Kurslängd 10 veckor

Aktuella kursstarter

Du hittar kursgruppskod för den kurs du vill söka till vid respektive kursstartstillfälle.

Kursperiod och tid

14 mars–20 maj
Måndag och onsdag klockan 13.00–16.30

Vill du ansöka?

  • Sök efter kursgrupp: ÅV223NA01BK26
    Ansökan är öppen 23 september–6 januari.

Kursperiod och tid

14 mars–20 maj

Vill du ansöka?

  • Sök efter kursgrupp: ÅV223NA01BD
    Ansökan är öppen 23 september–6 januari.

Typ av kurs

Den här kursen har följande egenskaper:

Studienivå

Gymnasial

Studieplats

Distans Klassrum

Studietakt

50%

Tidpunkt

Eftermiddag

Uppdaterad