Naturkunskap 1b

Hållbar utveckling som energi, materia, klimat och ekosystempåverkan samt frågor som rör normer och hälsa.

Kursen behandlar även bland annat:

  • individens hälsa
  • dagliga vanor och livsstilar
  • evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och konsekvenser.

I kursen behandlas även naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Vid distansundervisning studerar du via vår digitala lärplattform och är på plats i skolan vid introduktion, laborationer och prov.

Naturkunskap 1b har samma innehåll som kurserna Naturkunskap 1a1 tillsammans med Naturkunskap 1a2.

Förkunskapskrav

Grundskola eller motsvarande.

Gymnasiepoäng

100 poäng.

Aktuella kursstarter

Du hittar kursgruppskod för den kurs du vill söka till vid respektive kursstartstillfälle.

Kursperiod

7 augusti–13 oktober

Kurstyp och omfattning

Distanskurs
Studietakt: 50 procent
Kurslängd: 10 veckor

Vill du ansöka?

  • Sök efter kursgrupp ÅV238NA01B
    Ansökan är öppen mellan 27 april–11 juni.

Kursperiod

16 oktober–22 december

Kurstyp och omfattning

Distanskurs
Studietakt: 50 procent
Kurslängd: 10 veckor

Vill du ansöka?

  • Sök efter kursgrupp ÅV2310NA01BD
    Ansökan är öppen 27 april–20 augusti.

Typ av kurs

Den här kursen har följande egenskaper:

Studienivå

Gymnasial

Studieplats

Distans

Studietakt

50%

Uppdaterad