Naturkunskap 1b

Hållbar utveckling som energi, materia, klimat och ekosystempåverkan samt frågor som rör normer och hälsa.

Kursen behandlar även bland annat:

 • individens hälsa
 • dagliga vanor och livsstilar
 • evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och konsekvenser.

I kursen behandlas även naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Vid distansundervisning studerar du via vår digitala lärplattform och är på plats i skolan vid introduktion, laborationer och prov.

Naturkunskap 1b har samma innehåll som kurserna Naturkunskap 1a1 tillsammans med Naturkunskap 1a2.

Förkunskapskrav

Grundskola eller motsvarande.

Gymnasiepoäng

100 poäng.

Aktuella kursstarter

Du hittar kursgruppskod för den kurs du vill söka till vid respektive kursstartstillfälle.

Kursperiod och tid

1 augusti–7 oktober
Tisdag och torsdag klockan 13.00–16.30

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs
Studietakt 50 procent
Kurslängd 10 veckor

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp: ÅV228NA01BK48
  Ansökan är öppen 28 april–5 juni.

Kursperiod och tid

1 augusti–7 oktober

Kurstyp och omfattning

Distans
Studietakt 50 procent
Kurslängd 10 veckor

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp: ÅV228NA01BD
  Ansökan är öppen 28 april–5 juni.

Kursperiod och tid

10 oktober–16 december
Tisdag och torsdag klockan 08.30–12.00

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs
Studietakt 50 procent
Kurslängd 10 veckor

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp: ÅV2210NA01BK37
  Ansökan är öppen 28 april–14 augusti.

Kursperiod

10 oktober–16 december

Kurstyp och omfattning

Distanskurs
Studietakt: 50 procent
Kurslängd: 10 veckor

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp: ÅV2210NA01BD
  Ansökan är öppen 28 april–14 augusti.

Typ av kurs

Den här kursen har följande egenskaper:

Studienivå

Gymnasial

Studieplats

Distans Klassrum

Studietakt

50%

Uppdaterad