Filosofi 1

Olika verklighetsuppfattningar, vetenskapsteoretiska ståndpunkter och vetenskapliga metoder.

När du studerar filosofi utvecklar du förmågan att delta i ett ständigt pågående samtal om vad verkligheten är, om vad vi med säkerhet kan veta och om människans existens och handlande.

Under kursen får du kunskap om:

  • värdefilosofi
  • olika värdeteoretiska ståndpunkter
  • normativa etiska teorier
  • existentiella frågor, och
  • samhällsfilosofi. 

Förkunskapskrav

Grundskola eller motsvarande

Gymnasiepoäng

50 poäng

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs
Studietakt 25%
Kurslängd 10 veckor

Typ av kurs

Den här kursen har följande egenskaper:

Studienivå

Gymnasial

Studieplats

Klassrum

Studietakt

25%

Uppdaterad