Historia 2a

En fördjupningskurs i historia.

Kursen innehåller olika tematiska fördjupningar, kunskap om och tillämpning av historisk teori och metod samt arbete med och tolkningar av historiskt källmaterial. Kursen tar också upp hur historia används inom olika kulturformer.

Förkunskapskrav

Kursen Historia 1b (eller 1a1 + 1a2).

Gymnasiepoäng

100 poäng

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs
Studietakt 25%
Kurslängd 10 veckor

Aktuella kursstarter

Du hittar kursgruppskod för den kurs du vill söka till vid respektive kursstartstillfälle.

Kursperiod och tid

14 mars–20 maj
Onsdag klockan 17.30–20.30

Vill du ansöka?

  • Sök efter kursgrupp ÅV223HI02AQ3
    Ansökan är öppen 23 september–6 januari.

Typ av kurs

Den här kursen har följande egenskaper:

Studienivå

Gymnasial

Studieplats

Klassrum

Studietakt

25%

Tidpunkt

Kväll

Uppdaterad