Spanska 2

En fortsättningskurs där du lär du dig fler strukturer, utökar ditt ordförråd, förbättrar ditt uttal.

Du får bekanta dig med liv och kultur i de spansktalande länderna. Du övar din hör- och läsförståelse och din skrivförmåga och deltar i samtal kring olika ämnen.

Förkunskapskrav

Spanska 1

Gymnasiepoäng

100 poäng

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs
Studietakt 50%
Kurslängd 10 veckor

Aktuella kursstarter

Du hittar kursgruppskod för den kurs du vill söka till vid respektive kursstartstillfälle.

Kursperiod och tid

14 mars–20 maj
Måndag och onsdag klockan 17.00–19.00

Vill du ansöka?

  • Sök efter kursgrupp ÅV223SPA02Q13
    Ansökan är öppen 23 september–6 januari.

Typ av kurs

Den här kursen har följande egenskaper:

Studienivå

Gymnasial

Studieplats

Klassrum

Studietakt

50%

Tidpunkt

Kväll

Uppdaterad