Psykiatri 2

Psykiatri 2 bygger på kursen psykiatri 1.

I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet:

 • Kunskaper om hur samarbete mellan huvudmän, mellan olika yrkesgrupper inom psykiatrin och närstående påverkar patienternas och brukarnas återhämtning.
 • Förmåga att planera och genomföra vård-, omsorgs- och omvårdnadsarbete vid olika psykiska sjukdomstillstånd och vid psykisk ohälsa.
 • Förmåga att möta och kommunicera med patienter, brukare och närstående på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt samt förmåga att reflektera över det egna förhållningssättet.
 • Kunskaper om olika psykiska sjukdomstillstånd och orsaker till att de uppstår samt om faktorer som påverkar hälsa och ohälsa

När du läser kursen på distans studerar du via vår digitala lärplattform och du är på plats i skolan vid redovisningar, delprov och slutprov.

Förkunskapskrav

Grundskola eller motsvarande

Gymnasiepoäng

100 poäng

Psykiatri 2

Du hittar kursgruppskod för den kurs du vill söka till vid respektive kursstartstillfälle.

Kursperiod och tid

1 augusti–7 oktober
Tisdag och torsdag klockan 13.00–16.00

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs
Studietakt 50 procent
Kurslängd 10 veckor

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV228PSYP02K48
  Ansökan är öppen 28 april–5 juni.

Kursperiod och tid

10 oktober–16 december
Tisdag och torsdag, klockan 13.00–16.00

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs
Studietakt 50 procent
Kurslängd 10 veckor

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV2210PSYPK48
  Ansökan är öppen 28 april–14 augusti.

Kursperiod

10 oktober–16 december

Kurstyp

Distanskurs

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV2210PSY02D
  Ansökan är öppen 28 april–14 augusti

Typ av kurs

Den här kursen har följande egenskaper:

Studienivå

Gymnasial

Studieplats

Distans Klassrum

Studietakt

25%

Uppdaterad