Sfi-kombo Undersköterska

Sfi-kombo Undersköterska är för dig som läser sfi-nivå D på studieväg 2. Du läser sfi samtidigt som du läser yrkesutbildningen för Undersköterska.

Det är brist på utbildad personal inom vården. Efter utbildningen så har du stora chanser att få jobb som undersköterska på ett sjukhus, vårdcentral, vårdhem eller äldreboende.

Utbildningen i korthet

  • Du läser svenska som andraspråk och kurser från Vård- och omsorgsprogrammet
  • Yrkesläraren och sfi-läraren samarbetar i yrkesutbildningen och du får mycket hjälp med yrkesspråket
  • Du lär dig svenska ord som används på förskolan och skolan
  • Du har rätt att söka studiemedel från CSN

För mer information om vad som ingår i barnskötarutbildningen, se utbildningssidan för undersköterska.

Förkunskapskrav

Utbildningen är för dig som har betyg i SFI i 2C. Du får ej ha betyg i kurs sfi 2D eller ha påbörjat studier i grundläggande svenska som andraspråk

Studiestödspoäng

1400 poäng yrkeskurser

Kurstyp och omfattning

  • Studietakt 100%
  • Du gör tre praktiker på heltid (APL) under utbildningen.

Aktuella utbildningsstarter

Du hittar kursgruppskod vid respektive utbildningsstart.

Utbildningsperiod

7 februari 2022 – 19 april 2024

Vill du ansöka?

  • Sök efter kursgrupp ÅV2USK22KKB
    Ansökan är öppen 13 oktober–12 december.

Typ av kurs

Den här kursen har följande egenskaper:

Studienivå

Yrkesutbildning

Studieplats

Klassrum

Studietakt

100%

Tidpunkt

Heldag

Uppdaterad