Tack för din anmälan!

Avgiften är 500 kronor (detta gäller inte för dig som fått F i betyg på Komvux, med inskickat betyg och anmälan i tid är din prövning gratis).

Beloppet sätts in på plusgiro 53980-9.
Skriv följande information i meddelandefältet på din betalning:

  • ditt namn
  • personnummer
  • kurs
  • prövningsdatum.

OBS!

Skicka in betalningen snart som möjligt – inbetalningen måste ske inom 48 timmar efter att du har skickat in din prövningsanmälan, annars förlorar du din plats på prövningen.

Vi skickar inte ut en bekräftelse på att vi mottagit din betalning.

Cirka en vecka innan prövningen kommer du att få en kallelse till prövningen, till din angivna e-postadress, där du ser tid samt vilken sal som prövningen äger rum i. Kontakta oss senast en vecka innan prövningen om du inte får någon kallelse.

Anmälan

Du kan bara anmäla dig till ett ämne per prövningstillfälle.

Prövning i en kurs innebär att du på egen hand läser in en kurs och sedan gör en prövning på hela kursen.

Du är själv ansvarig för att anmälan avser korrekt kurs. Erlagd avgift återbetalas inte.

Uppdaterad