Prövning i Animation 1

För att göra prövning behöver du förbereda dig för följande.

Prövningens delar

Du träffar läraren på skolan för en första kontakt där ni går igenom uppgifterna till provet. Dessutom kommer ni överens om en tidsram för inlämning av alla uppgifter.

Därefter genomför du uppgifterna delvis på skolan och delvis hemma och skickar sedan in dessa till lärarens e-postadress.

Provet består av klassiska animationstekniker, såsom tecknade (på papper) 2d och stop-motion 2d eller 3d.

Kunskapskrav

Aktuella prövningstillfällen

Se när denna kurs är planerad att prövas och blir öppen för anmälan.

Uppdaterad