Prövning i Digitalt skapande 1

För att göra prövning behöver du förbereda dig för följande.

Prövningens delar

Efter kontakt med prövningsförrättande lärare utförs ett skissarbete hemma som medförs vid prövningstillfället. På plats i skolan färdigställs ett tryckbart original med hjälp tillhandahållna hård- och mjukvaror (exempelvis Adobe CS, scanner).

Exempel på möjliga uppgifter: affischer, cd- och dvd-omslag, annonser, foldrar, förpackningar, redesign eller grafisk formgivning av webbgränssnitt.

Kunskapskrav

Aktuella prövningstillfällen

Se när denna kurs är planerad att prövas och blir öppen för anmälan.

Uppdaterad