Prövning i Fotografisk bild 1

För att göra prövning behöver du förbereda dig för följande.

Prövningens delar

Du träffar läraren på skolan för en första kontakt där ni går igenom uppgifterna till provet. Dessutom kommer ni överens om en tidsram för inlämning av alla uppgifter. Därefter genomför du uppgifterna hemma och skickar in dessa till lärarens e-postadress.

Allt material som lämnas in till prövningen är nytagna bilder. 

Exempel på uppgifter/rubriker:

  • Porträtt
  • ljussättning
  • komposition
  • rörelse
  • inramning
  • skärpedjup.

Kunskapskrav

Aktuella prövningstillfällen

Se när denna kurs är planerad att prövas och blir öppen för anmälan.

Uppdaterad