Prövning i Fotografisk bild 2

För att göra prövning behöver du förbereda dig för följande.

Prövningens delar

Prövning i Fotografisk bild 2 innebär att eleven har en lista med fotouppgifter som ska göras och lämnas in under enligt en överenskommet tid med läraren.

Kunskapskrav

Aktuella prövningstillfällen

Se när denna kurs är planerad att prövas och blir öppen för anmälan.

Uppdaterad