Specialpedagogiska kurser

Rätt utbildning på rätt nivå, för dig med studiesvårigheter.

Specialpedagogiska kurser vänder sig till dig som är vuxen och är i svårigheter när det gäller studier, och som har:

 • läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
 • svårt att koncentrera dig
 • svårt att komma igång/avsluta uppgifter
 • bristande baskunskaper

Vi erbjuder kurser på grundskolans olika nivåer/skolår i:

 • svenska
 • svenska som andraspråk
 • engelska
 • matematik

Vi tar in elever i början och i mitten av varje termin, och om det finns plats även vid andra tider.

På dessa kurser får du:

 • arbeta i lugnare studietakt
 • handledning av lärare med erfarenhet av dina svårigheter
 • träna på det du behöver, i en grupp tillsammans med andra
 • använda dator och andra moderna hjälpmedel.

Rätt utbildning på rätt nivå

En viktig förutsättning för att lyckas med sina studier är att man startar på rätt nivå i de ämnen man är intresserad av. Dina egna studiemål avgör vad du väljer att läsa. Dina förkunskaper och behov avgör sedan på vilken nivå du ska studera.

 

Att vara elev hos oss

Uppdaterad