Elevstöd och studievägledning

Kontaktuppgifter till våra stödfunktioner – för dig som har sökt eller har behov av stöd och funderar på att söka till oss.

Speciallärare

Åsö vuxengymnasium erjuder som enda vuxenskola i Stockholm specialpedagogiska kurser på grundläggande nivå. Vill du gå en specialpedagogisk kurs? Kontakta vår speciallärare.
Telefon
Telefon 08–508 49 554
E-post
E-post asostod@edu.stockholm.se

Elevstöd

Har du behov av stöd i dina studier och vill veta mer om vilket stöd du kan få innan du ansöker? Kontakta vårt elevstöd.
Telefon
Telefon 08-508 49 515
E-post
E-post asostod@edu.stockholm.se

Studie- och yrkesvägledare

Har du sökt en kurs hos oss och vill veta mer inför kursstart? Kontakta våra studievägledare.
E-post
E-post asosyv@edu.stockholm.se

Uppdaterad