Prövningar

En skriftlig och ibland även en muntlig examination på en hel kurs, där du självständigt visar att du behärskar kunskapskraven.

Vad en prövning innebär

Om du vill höja eller saknar betyg i en viss kurs kan du göra en prövning. Du läser på egen hand in en kurs enligt Skolverkets kursplan. Prövningen består av ett prov – i de flesta fall både skriftligt och muntligt. Beroende på ämne kan även andra delar ingå, som laborationer eller andra praktiska moment.

Rätt till prövning på komvux

Du har rätt att göra en prövning hos oss i alla kurser som finns i ett nationellt program. 

Är du gymnasieelev har du rätt att göra en prövning på din skola. Vänd dig till din skola för mer information.

Saknar du den kurs eller det datum då du vill pröva hos oss kan du söka prövning hos en annan prövningsanordnare. Prövningar kan göras hos alla skolor som anordnar vuxenutbildning.

Gör prövning hos oss

Vårens prövningar

Anmälan öppnar den 31 januari klockan 13.00 för prövningar mellan 14 februari och 10 mars.

Uppdaterad