Grupp med elever kring ett bord på Frans Schartau

Yrkeshögskoleutbildning

På Frans Schartaus Handelsinstitut hittar du yrkeshögskoleutbildningar utformade av arbetslivet.

Frans Schartaus Handelsinstitut är en yrkeshögskola med utbildningar utformade att ge den kunskap och kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Frans Schartaus Handelsinstitut är en del av Campus Åsö. Information om våra utbildningar hittar du på vår webbplats.

Uppdaterad