Komvuxarbete vård och omsorg

I komvuxarbetet får du planera, genomföra och utvärdera ett större arbete.

I den här kursen ska du visa att du är förberedd för högskolestudier. Det gör du genom att:

 • formulera en frågeställning som utgår från områden som ingår i studieområdet vård och omsorg
 • planera, genomföra och utvärdera ditt arbete
 • redovisa i en skriftlig rapport eller på ett annat passande sätt.

Genom komvuxarbetet ska du visa att du är förberedd för det yrkesområde som utbildningen är inriktad mot. Komvuxarbetet ska genomföras inom ramen för examensmålen för det program i gymnasieskolan som utbildningen huvudsakligen motsvarar. I kursen: 

 • prövar vi din förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet
 • får du pröva ditt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.

Du läser kursen på distans. Du arbetar självständigt med ditt arbete under kursens gång. Vid handledningstillfällen och redovisningar är du på plats i skolan.

Förkunskapskrav

Genomförd utbildning mot relevant program

Gymnasiepoäng

100 poäng

Aktuella kursstarter

Du hittar kursgruppskod för den kurs du vill söka till vid respektive kursstartstillfälle.

Kursperiod och tid

5 augusti–11 oktober

Kurstyp och omfattning

Distanskurs
Studietakt: 50 procent
Kurslängd: 10 veckor

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV248RVOD
  Ansökan är öppen 8 maj–9 juni.

Kursperiod

14 oktober–20 december

Kurstyp och omfattning

Distanskurs
Studietakt: 50 procent
Kurslängd: 10 veckor

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV2410RVOD
  Ansökan är öppen 8 maj–18 augusti.

Typ av kurs

Den här kursen har följande egenskaper:

Studienivå

Gymnasial

Studieplats

Distans

Studietakt

50%

Uppdaterad