Distans

Distans innebär att du kan plugga var du vill och när du vill – via en dator.

För att läsa våra komvuxkurser på distans behöver du ha en aktiv e-postadress, och du behöver kunna:

  • använda internet
  • ladda upp filer
  • hantera ordbehandlingsprogram som Word.

Kurser av den här typen: Distans (57)

Barn och fritid

Barnskötare/Elevassistent
Vill du jobba med barn och ungdomar? Utbilda dig till barnskötare eller elevassistent.

Digitalt skapande och foto

Animation 1
Lär dig skapa animerad film, och bli filmskapare med animation som verktyg.

Digitalt skapande 1
Lär dig skapa med hjälp av digitala verktyg.

Fotografisk bild 1
Grundläggande om fotografering med digital systemkamera, digital bildbehandling samt bildanalys och bildberättande.

Fotografisk bild 2
Fortsättningskurs på Fotografisk bild 1 och i denna kurs får fördjupade kunskaper inom fotografi.

Grafisk illustration
Grundkunskaper inom illustration – både manuella och digitala tekniker.

Ekonomi

Entreprenörskap
Lär du dig hur man skapar, förverkligar och vidareutvecklar affärsidéer.

Företagsekonomi 1
Privatekonomi, företagens roll och villkor i samhället samt övar grundläggande företags ekonomiska begrepp och metoder.

Företagsekonomi 2
Hela det företagsekonomiska ämnesområdet för att ge en helhetsbild av företagens verksamhet.

Kurspaket: Ekonomi
En kurspaket på en termin för dig som vill arbeta inom ekonomi.

Kurspaket: Start up
Med det här kurspaketet lär du dig hur man startar och driver ett företag. Och kan kanske förverkliga en dröm?

Redovisning 1
Utvecklar grundläggande färdigheter i bokföring, lagar och årsbokslut.

Engelska

Engelska 5
Utvecklar din förståelse för det engelska språket.

Engelska 6
Utvecklar dina språkkunskaper genom att träna på att variera ditt språk både i tal och skrift.

Engelska 7
Lär dig strategier för att kunna tolka, analysera och använda retoriska grepp i både tal och skrift.

Hälso- och sjukvård

Akutsjukvård
Akutsjukvård och internmedicin är ett verksamhetsområde under snabb utveckling och förändring.

Hälso- och sjukvård 2
Hälso- och sjukvård 2 bygger på kursen hälso- och sjukvård 1.

Juridik

Affärsjuridik
I den här kursen får du kunskap om lagar och regler som berör företag.

Kommunikation och marknadsföring

Information och kommunikation 1
Du lära dig programmen i Microsoft Officepaketet (Word, Excel, Powerpoint) och presentationsteknik.

Kurspaket: Content creator
Har du ett stort intresse för foto samtidigt som du gillar att uttrycka dig i text? Lär dig att skapa bilder och texter för sociala medier och webb.

Kurspaket: Digital marknadsföring
Grunderna i digital marknadsföring som yrkesförberedande utbildning under en termin.

Marknadsföring
Marknadsföringsteorier, metoder och analysverktyg så som Google Analytics och automatiserad annonsering.

Textkommunikation
Kursinnehåll: Färdigheter i att framställa texter grundade på fakta och saklighet samt kunskaper om hur man varierar språket och väljer rätt uttryck beroende på målgrupp. Färdigheter i att producer...

Komvuxarbete

Komvuxarbete naturvetenskap och teknik
I komvuxarbetet får du planera, genomföra och utvärdera ett arbete.

Komvuxarbete samhällsvetenskap och humaniora
I komvuxarbetet får du planera, genomföra och utvärdera ett större arbete.

Komvuxarbete vård och omsorg
I komvuxarbetet får du planera, genomföra och utvärdera ett större arbete.

Matematik

Matematik 1a
Numerisk räkning, procent, sannolikhetslära och statistik, ekvationer och formler, geometri, linjära och exponentiella modeller.

Matematik 1b
Numerisk räkning, procent, sannolikhetslära och statistik, ekvationer och formler, geometri, linjära och exponentiella modeller.

Matematik 1c
Numerisk räkning, procent, algebra och ekvationer, funktioner, sannolikhetslära och statistik och geometri.

Matematik 4
Fördjupning av trigonometri, derivator och integraler. Du möter även de Komplexa talens värld.

Naturvetenskap

Biologi 1
Kursen behandlar bland annat ekologi, genetik samt bioteknik med evolutionsteorin som grund.

Biologi 2
Biologins betydelse för individ och samhälle till exempel utifrån frågor om hälsa och levnadsförhållanden.

Fysik 1a
Rörelse och kraft, energi, strålning, samt klimat- och väderprognoser.

Fysik 2
Fördjupade kunskaper i ämnet fysik.

Kemi 1
Materiens uppbyggnad, egenskaper och omvandlingar samt naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Kemi 2
Fördjupat innehåll om kemiska reaktioner i vår omvärld och i våra celler, och om naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Naturkunskap 1b
Hållbar utveckling som energi, materia, klimat och ekosystempåverkan samt frågor som rör normer och hälsa.

Naturkunskap 2
Universums utveckling, evolution, människokroppen, samt naturvetenskapens betydelse för vår världsbild.

Naturvetenskapligt basår
För dig som vill läsa in behörigheten i de naturvetenskapliga ämnena.

Programmering

Programmering 1
En introduktionskurs där du får grundläggande kunskaper i programmering.

Programmering 2
Kursen ger dig fördjupade kunskaper i programmering.

Webbutveckling 1
I den här kurser får du lära dig de språk och den teknik som webbsidor bygger på.

Samhällsvetenskap

Etik och människans livsvillkor
Hur arbetet inom vård och omsorg påverkas av det sociala sammanhanget, kultur, livsåskådning, människosyn och etiska ställningstaganden.

Geografi 1
Samspelet mellan vår omgivning och människan som brukare av jordens resurser.

Historia 1a1
Kunskaper om skilda tidsperioder och utvecklingslinjer.

Historia 1b
En översiktlig kronologisk kurs med fördjupningar kring senare århundraden.

Religionskunskap 1
Kursen ger bland annat kunskaper om världsreligionerna och gudsuppfattningar.

Svenska

Svenska 1
Förbättrar och fördjupar din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, samt att öka din kunskap om litteratur.

Svenska 3
Kursen är en fortsättning på Svenska 2.

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk 2
Svenska som andraspråk 2 är en fördjupningskurs på Svenska som andraspråk 1.

Svenska som andraspråk 3
En fördjupningskurs på Svenska som andraspråk 2.

Teknik

Kurspaket: Teknik
Kurspaketet passar dig som tycker det är kul att lösa tekniska problem och är nyfiken på vad teknik är och vill lära dig mer. Förkunskapskrav Du måste ha godkända betyg i svenska från grundskolan,...

Vård och omsorg

Omvårdnad 1
I kursen utvecklar du kunskaper för arbete nära patienter och brukare inom hälso- och sjukvården.

Omvårdnad 2
Fördjupade kunskaper för arbete nära patienter och brukare inom hälso- och sjukvården.

Psykiatri 2
Psykiatri 2 bygger på kursen psykiatri 1.

Social omsorg 1
Ämnet social omsorg har sin grund i praktiskt omsorgsarbete.

Undersköterska
Vill du jobba inom vården? Utbilda dig till undersköterska hos oss.

Uppdaterad