35%

När du läser på 35% läser du i långsammare takt än 50%, exempelvis 15 veckor istället för 10 veckor med samma kursinnehåll.

Kurser av den här typen: 35% (2)

Matematik

Matematik 2b
Algebra och ekvationer, linjära funktioner, andragradsfunktioner och exponentialfunktioner, geometri och statistik.

Matematik 2c
Ger dig fördjupade kunskaper om algebra, geometri, funktioner och statistik.

Uppdaterad