35%

När du läser på 35% läser du i långsammare takt än 50%, exempelvis 15 veckor istället för 10 veckor med samma kursinnehåll.

Uppdaterad