100%

Att läsa på 100% innebär heltidsstudier.

Kurser av den här typen: 100% (33)

Barn och fritid

Barnskötare/Elevassistent
Vill du jobba med barn och ungdomar? Utbilda dig till barnskötare eller elevassistent.

Sfi-kombo Barnskötare
Sfi-kombo för Barnskötare är för dig som läser sfi-nivå D på studieväg 2. Du läser sfi samtidigt som du läser yrkesutbildningen för Barnskötare.

Ekonomi

Ekonomi
En yrkesförberedande utbildning på en termin för dig som vill arbeta inom ekonomi.

Start Up
Med det här kurspaketet lär du dig hur man startar och driver ett företag. Och kan kanske förverkliga en dröm?

Engelska

Engelska grundläggande, delkurs 4
Denna kurs är en fortsättningskurs på delkurs 3.

Engelska 6
Utvecklar dina språkkunskaper genom att träna på att variera ditt språk både i tal och skrift.

Engelska grundläggande, delkurs 3
Denna kurs är en fortsättningskurs på delkurs 2.

Hälso- och sjukvård

Akutsjukvård
Akutsjukvård och internmedicin är ett verksamhetsområde under snabb utveckling och förändring.

Kommunikation och marknadsföring

Content creator
Har du ett stort intresse för foto samtidigt som du gillar att uttrycka dig i text? Lär dig att skapa bilder och texter för sociala medier och webb.

Digital marknadsföring
Grunderna i digital marknadsföring som yrkesförberedande utbildning under en termin.

Matematik

Matematik 1a
Numerisk räkning, procent, sannolikhetslära och statistik, ekvationer och formler, geometri, linjära och exponentiella modeller.

Matematik 1b
Numerisk räkning, procent, sannolikhetslära och statistik, ekvationer och formler, geometri, linjära och exponentiella modeller.

Matematik 1c
Numerisk räkning, procent, algebra och ekvationer, funktioner, sannolikhetslära och statistik och geometri.

Matematik 2a
Du lär dig algebra och ekvationer, linjära funktioner, andragradsfunktioner och exponentialfunktioner och geometri.

Matematik 2b
Algebra och ekvationer, linjära funktioner, andragradsfunktioner och exponentialfunktioner, geometri och statistik.

Matematik 2c
Ger dig fördjupade kunskaper om algebra, geometri, funktioner och statistik.

Matematik 3b
Fördjupad algebra, geometrisk summa och linjär optimering med tillämpningar, derivator, exponentialfunktioner och talet e och primitiva funktioner och integraler.

Matematik 3c
Fördjupning av trigonometriska begrepp, geometri, derivator, exponentialfunktioner och talet e, primitiva funktioner och integraler.

Matematik grundläggande, delkurs 3
Grundläggande Matematik delkurs 3 är fortsättningskursen på Grundläggande Matematik delkurs 2. 

Naturvetenskap

Naturvetenskapligt basår
För dig som vill läsa in behörigheten i de naturvetenskapliga ämnena.

Samhällsvetenskap

Historia 1b
En översiktlig kronologisk kurs med fördjupningar kring senare århundraden.

Samhällskunskap 1b
Politiska system, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och identitet.

Svenska

Svenska 3
Kursen är en fortsättning på Svenska 2.

Svenska grundläggande, delkurs 2
Den här kursen ger dig kunskaper om språket som människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling.

Svenska grundläggande, delkurs 3
Den här kursen ger dig kunskaper om språket som människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling.

Svenska grundläggande, delkurs 4
Den här kursen är den sista kursen i svenska på grundläggande nivå.

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk 2
Svenska som andraspråk 2 är en fördjupningskurs på Svenska som andraspråk 1.

Svenska som andraspråk 3
En fördjupningskurs på Svenska som andraspråk 2.

Svenska som andraspråk grundläggande, delkurs 2
Delkurs 2 är den kurs du oftast brukar börja med när du läser på Sva grundläggande nivå på Komvux.

Svenska som andraspråk grundläggande, delkurs 3
Den tredje kursen i grundläggande Svenska som andraspråk.

Svenska som andraspråk grundläggande, delkurs 4
Svenska som andraspråk delkurs 4 är sista kursen innan du kan söka komvuxkurser på gymnasial nivå.

Vård och omsorg

Sfi-kombo Undersköterska
Sfi-kombo Undersköterska är för dig som läser sfi-nivå D på studieväg 2. Du läser sfi samtidigt som du läser yrkesutbildningen för Undersköterska.

Undersköterska
Vill du jobba inom vården? Utbilda dig till undersköterska hos oss.

Uppdaterad