100%

Att läsa på 100% innebär heltidsstudier.

Kurser av den här typen: 100% (24)

Barn och fritid

Barnskötare/Elevassistent
Vill du jobba med barn och ungdomar? Utbilda dig till barnskötare eller elevassistent.

Sfi/sva-kombo Barnskötare
Sfi/sva-kombo Barnskötare är för dig som vill läsa sfi eller svenska som andraspråk samtidigt som du läser en yrkesutbildning till Barnskötare.

Ekonomi

Företagsekonomi 1
Privatekonomi, företagens roll och villkor i samhället samt övar grundläggande företags ekonomiska begrepp och metoder.

Kurspaket: Ekonomi
En kurspaket på en termin för dig som vill arbeta inom ekonomi.

Kurspaket: Start up
Med det här kurspaketet lär du dig hur man startar och driver ett företag. Och kan kanske förverkliga en dröm?

Redovisning 1
Utvecklar grundläggande färdigheter i bokföring, lagar och årsbokslut.

Engelska

Engelska grundläggande, delkurs 4
Denna kurs är en fortsättningskurs på delkurs 3.

Engelska grundläggande, delkurs 3
Denna kurs är en fortsättningskurs på delkurs 2.

Hälso- och sjukvård

Akutsjukvård
Akutsjukvård och internmedicin är ett verksamhetsområde under snabb utveckling och förändring.

Kommunikation och marknadsföring

Kurspaket: Content creator
Har du ett stort intresse för foto samtidigt som du gillar att uttrycka dig i text? Lär dig att skapa bilder och texter för sociala medier och webb.

Kurspaket: Digital marknadsföring
Grunderna i digital marknadsföring som yrkesförberedande utbildning under en termin.

Matematik

Matematik 1a
Numerisk räkning, procent, sannolikhetslära och statistik, ekvationer och formler, geometri, linjära och exponentiella modeller.

Matematik grundläggande, delkurs 3
Grundläggande Matematik delkurs 3 är fortsättningskursen på Grundläggande Matematik delkurs 2. 

Matematik grundläggande, delkurs 4
Det här är fortsättningskursen på Grundläggande Matematik delkurs 3 och den sista kursen i Grundläggande Matematik.

Naturvetenskap

Naturvetenskapligt basår
För dig som vill läsa in behörigheten i de naturvetenskapliga ämnena.

Samhällsvetenskap

Samhällskunskap 1b
Politiska system, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och identitet.

Svenska

Svenska grundläggande, delkurs 2
Den här kursen ger dig kunskaper om språket som människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling.

Svenska grundläggande, delkurs 3
Den här kursen ger dig kunskaper om språket som människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling.

Svenska grundläggande, delkurs 4
Den här kursen är den sista kursen i svenska på grundläggande nivå.

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk grundläggande, delkurs 2
Delkurs 2 är den kurs du oftast brukar börja med när du läser på Sva grundläggande nivå på Komvux.

Svenska som andraspråk grundläggande, delkurs 3
Den tredje kursen i grundläggande Svenska som andraspråk.

Svenska som andraspråk grundläggande, delkurs 4
Svenska som andraspråk delkurs 4 är sista kursen innan du kan söka komvuxkurser på gymnasial nivå.

Vård och omsorg

Sfi/sva-kombo Undersköterska
Kombinationsutbildningen Undersköterska är för dig som vill läsa sfi eller svenska som andraspråk samtidigt som du läser en yrkesutbildning till Undersköterska.

Undersköterska
Vill du jobba inom vården? Utbilda dig till undersköterska hos oss.

Uppdaterad