25%

25% studietakt är en fjärdedels sysselsättningsgrad.

Kurser av den här typen: 25% (13)

Dator för nybörjare

Dator för nybörjare
Du lära dig grunden kring datoranvändning.

Ekonomi

Entreprenörskap
Lär du dig hur man skapar, förverkligar och vidareutvecklar affärsidéer.

Hälso- och sjukvård

Anatomi och fysiologi 1
Grundläggande om människokroppens uppbyggnad och funktion.

Anatomi och fysiologi 2
Människokroppens uppbyggnad och funktion samt dess förmåga till ämnesomsättning, rörelse, retbarhet, skydd och försvar.

Samhällsvetenskap

Filosofi 1
Olika verklighetsuppfattningar, vetenskapsteoretiska ståndpunkter och vetenskapliga metoder.

Historia 1a1
Kunskaper om skilda tidsperioder och utvecklingslinjer.

Historia 1a2
Kunskaper om skilda tidsperioder och utvecklingslinjer med fokus på industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt.

Psykologi 1
Olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv.

Psykologi 2a
Personlighetspsykologi, utvecklingspsykologi, klinisk psykologi samt hur massmedia och kultur påverkar mänskligt beteende, känslor och tankar.

Religionskunskap 1
Kursen ger bland annat kunskaper om världsreligionerna och gudsuppfattningar.

Religionskunskap 2
Religionskunskap 2 bygger på kursen religionskunskap 1.

Samhällskunskap 1a1
Politiska system, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och identitet.

Samhällskunskap 1a2
Samhällskunskap 1a2, 50 poäng, som bygger på kursen samhällskunskap 1a1.

Uppdaterad