25%

25% studietakt är en fjärdedels sysselsättningsgrad.

Kurser av den här typen: 25% (9)

Dator för nybörjare

Dator för nybörjare
Du lära dig grunden kring datoranvändning.

Samhällsvetenskap

Filosofi 1
Olika verklighetsuppfattningar, vetenskapsteoretiska ståndpunkter och vetenskapliga metoder.

Historia 1a1
Kunskaper om skilda tidsperioder och utvecklingslinjer.

Historia 1a2
Kunskaper om skilda tidsperioder och utvecklingslinjer med fokus på industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt.

Psykologi 2a
Personlighetspsykologi, utvecklingspsykologi, klinisk psykologi samt hur massmedia och kultur påverkar mänskligt beteende, känslor och tankar.

Religionskunskap 2
Religionskunskap 2 bygger på kursen religionskunskap 1.

Samhällskunskap 1a1
Politiska system, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och identitet.

Samhällskunskap 1a2
Samhällskunskap 1a2, 50 poäng, som bygger på kursen samhällskunskap 1a1.

Vård och omsorg

Psykiatri 2
Psykiatri 2 bygger på kursen psykiatri 1.

Uppdaterad