Engelska grundläggande, delkurs 4

Denna kurs är en fortsättningskurs på delkurs 3.

I kursen får du förutsättningar att utveckla dina språkkunskaper med hjälp av övningar som:

 • tränar dig muntligt, skriftligt och grammatiskt
 • utvecklar ditt ordförråd
 • utvecklar din förmåga att anpassa dina texter
 • låter dig öva på muntliga presentationer
 • tränar dig i att använda språket efter syfte, situation och mottagare.

Förkunskapskrav

Grundläggande kurser motsvarar grundskolans nivå. För denna kurs ska du ha läst Grundläggande Engelska delkurs 3.

Poäng

200 poäng

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs
Studietakt 100%
Kurslängd 10 veckor

Aktuella kursstarter

Du hittar kursgruppskod för den kurs du vill söka till vid respektive kursstartstillfälle.

Kursperiod och tid

3 januari–11 mars
Måndag–torsdag klockan 08.30–12.30

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp: ÅV221GRENDK1357
  Du kan söka till kurser på grundläggande nivå när som helst under året.

Kursperiod och tid

14 mars–20 maj
Måndag–torsdag klockan 8.30–12.30

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp: ÅV223GRENDK1357
  Du kan söka till kurser på grundläggande nivå när som helst under året.

Grundläggande Engelska

Engelska på grundläggande nivå består av fyra delkurser.

Delkurs 1 och 2 är båda på 100 poäng medan delkurs 3 och 4 är på 200 poäng vardera. Verksamhetspoäng för samtliga delkurser är 600 p.

Delkurs 3 är en fortsättningskurs på delkurs 2. Med resultat från nivåtest som visar att dina kunskaper motsvarar nivå 3 kan du läsa delkurs 3 direkt. Nivåtestet görs hos din kommun.

Typ av kurs

Den här kursen har följande egenskaper:

Studienivå

Grundläggande

Studieplats

Klassrum

Studietakt

100%

Tidpunkt

Förmiddag

Uppdaterad