Engelska grundläggande, delkurs 4

Denna kurs är en fortsättningskurs på delkurs 3.

I kursen får du förutsättningar att utveckla dina språkkunskaper med hjälp av övningar som:

 • tränar dig muntligt, skriftligt och grammatiskt
 • utvecklar ditt ordförråd
 • utvecklar din förmåga att anpassa dina texter
 • låter dig öva på muntliga presentationer
 • tränar dig i att använda språket efter syfte, situation och mottagare.

Förkunskapskrav

Grundläggande kurser motsvarar grundskolans nivå. För denna kurs ska du ha läst Grundläggande Engelska delkurs 3.

Poäng

200 poäng

Aktuella kursstarter

Du hittar kursgruppskod för den kurs du vill söka till vid respektive kursstartstillfälle.

Kursperiod och tid

20 november–22 december
Måndag–torsdag, klockan 12.00–16.30

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs
Studietakt: 100 procent
Kurslängd: 5 veckor

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV2311GREND2468
  Ansökan är öppen 27 april–20 november.

Kursperiod och tid

8 januari–15 mars
Måndagar–fredagar, klockan 09.00–12.00

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs
Studietakt: 100 procent
Kurslängd: 10 veckor

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV241GRENDK13579
  Ansökan är öppen 21 september–8 januari.

Kursperiod och tid

12 februari–19 april
Måndagar–fredagar, klockan 09.00–12.00

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs
Studietakt: 100 procent
Kurslängd: 10 veckor

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV242GRENDK13579
  Ansökan är öppen 21 september–12 februari.

Kursperiod och tid

18 mars–24 maj
Måndagar–fredagar, klockan 09.00–12.00

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs
Studietakt: 100 procent
Kurslängd: 10 veckor

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV243GRENDK13579
  Ansökan är öppen 21 september–18 mars.

Kursperiod och tid

22 april–28 juni
Måndagar–fredagar, klockan 09.00–12.00

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs
Studietakt: 100 procent
Kurslängd: 10 veckor

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV244GRENDK13579
  Ansökan är öppen 21 september–22 april.

Grundläggande Engelska

Engelska på grundläggande nivå består av fyra delkurser.

Delkurs 1 och 2 är båda på 100 poäng medan delkurs 3 och 4 är på 200 poäng vardera. Verksamhetspoäng för samtliga delkurser är 600 p.

Delkurs 3 är en fortsättningskurs på delkurs 2. Med resultat från nivåtest som visar att dina kunskaper motsvarar nivå 3 kan du läsa delkurs 3 direkt. Nivåtestet görs hos din kommun.

Typ av kurs

Den här kursen har följande egenskaper:

Studienivå

Grundläggande

Studieplats

Klassrum

Studietakt

100%

Uppdaterad