Eftermiddag

Undervisningstid för eftermiddagskurser är vanligtvis 13.00–16.00, men tiderna kan variera. Se aktuellt kurstillfälle för exakta tider.

Kurser av den här typen: Eftermiddag (29)

Dator för nybörjare

Dator för nybörjare
Du lära dig grunden kring datoranvändning.

Digitalt skapande och foto

Animation 1
Lär dig skapa animerad film, och bli filmskapare med animation som verktyg.

Ekonomi

Entreprenörskap
Lär du dig hur man skapar, förverkligar och vidareutvecklar affärsidéer.

Företagsekonomi 1
Privatekonomi, företagens roll och villkor i samhället samt övar grundläggande företags ekonomiska begrepp och metoder.

Engelska

Engelska 6
Utvecklar dina språkkunskaper genom att träna på att variera ditt språk både i tal och skrift.

Engelska 7
Lär dig strategier för att kunna tolka, analysera och använda retoriska grepp i både tal och skrift.

Engelska grundläggande, delkurs 3
Denna kurs är en fortsättningskurs på delkurs 2.

Hälso- och sjukvård

Akutsjukvård
Akutsjukvård och internmedicin är ett verksamhetsområde under snabb utveckling och förändring.

Matematik

Matematik 2b
Algebra och ekvationer, linjära funktioner, andragradsfunktioner och exponentialfunktioner, geometri och statistik.

Matematik 2c
Ger dig fördjupade kunskaper om algebra, geometri, funktioner och statistik.

Matematik 3b
Fördjupad algebra, geometrisk summa och linjär optimering med tillämpningar, derivator, exponentialfunktioner och talet e och primitiva funktioner och integraler.

Matematik 3c
Fördjupning av trigonometriska begrepp, geometri, derivator, exponentialfunktioner och talet e, primitiva funktioner och integraler.

Matematik 4
Fördjupning av trigonometri, derivator och integraler. Du möter även de Komplexa talens värld.

Naturvetenskap

Biologi 1
Kursen behandlar bland annat ekologi, genetik samt bioteknik med evolutionsteorin som grund.

Fysik 2
Fördjupade kunskaper i ämnet fysik.

Kemi 2
Fördjupat innehåll om kemiska reaktioner i vår omvärld och i våra celler, och om naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Naturkunskap 1b
Hållbar utveckling som energi, materia, klimat och ekosystempåverkan samt frågor som rör normer och hälsa.

Programmering

Programmering 1
En introduktionskurs där du får grundläggande kunskaper i programmering.

Webbutveckling 1
I den här kurser får du lära dig de språk och den teknik som webbsidor bygger på.

Samhällsvetenskap

Etik och människans livsvillkor
Hur arbetet inom vård och omsorg påverkas av det sociala sammanhanget, kultur, livsåskådning, människosyn och etiska ställningstaganden.

Psykologi 1
Olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv.

Religionskunskap 1
Kursen ger bland annat kunskaper om världsreligionerna och gudsuppfattningar.

Religionskunskap grundläggande
Den här kursen ger kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i Sverige och andra delar av världen.

Samhällskunskap 2
Politiska system, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och identitet.

Samhällskunskap grundläggande
Den här kursen ger kunskaper och ökad förståelse för din omvärld, ideologier, folkrörelser och traditioner.

Svenska

Svenska 2
En fortsättning på kursen Svenska 1.

Svenska 3
Kursen är en fortsättning på Svenska 2.

Vård och omsorg

Omvårdnad 2
Fördjupade kunskaper för arbete nära patienter och brukare inom hälso- och sjukvården.

Psykiatri 1
Både teoretiska och praktiska kunskaper om psykiatrisk vård.

Uppdaterad