Eftermiddag

Undervisningstid för eftermiddagskurser är vanligtvis 13.00–16.00, men tiderna kan variera. Se aktuellt kurstillfälle för exakta tider.

Kurser av den här typen: Eftermiddag (28)

Dator för nybörjare

Dator för nybörjare
Du lära dig grunden kring datoranvändning.

Digitalt skapande och foto

Animation 1
Lär dig skapa animerad film, och bli filmskapare med animation som verktyg.

Digitalt skapande 1
Lär dig skapa med hjälp av digitala verktyg.

Fotografisk bild 1
Grundläggande om fotografering med digital systemkamera, digital bildbehandling samt bildanalys och bildberättande.

Fotografisk bild 2
Fortsättningskurs på Fotografisk bild 1 och i denna kurs får fördjupade kunskaper inom fotografi.

Ekonomi

Redovisning 1
Utvecklar grundläggande färdigheter i bokföring, lagar och årsbokslut.

Engelska

Engelska grundläggande, delkurs 3
Denna kurs är en fortsättningskurs på delkurs 2.

Hälso- och sjukvård

Akutsjukvård
Akutsjukvård och internmedicin är ett verksamhetsområde under snabb utveckling och förändring.

Anatomi och fysiologi 1
Grundläggande om människokroppens uppbyggnad och funktion.

Kommunikation och marknadsföring

Marknadsföring
Marknadsföringsteorier, metoder och analysverktyg så som Google Analytics och automatiserad annonsering.

Naturvetenskap

Biologi 1
Kursen behandlar bland annat ekologi, genetik samt bioteknik med evolutionsteorin som grund.

Biologi 2
Biologins betydelse för individ och samhälle till exempel utifrån frågor om hälsa och levnadsförhållanden.

Fysik 2
Fördjupade kunskaper i ämnet fysik.

Kemi 1
Materiens uppbyggnad, egenskaper och omvandlingar samt naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Kemi 2
Fördjupat innehåll om kemiska reaktioner i vår omvärld och i våra celler, och om naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Naturkunskap 1b
Hållbar utveckling som energi, materia, klimat och ekosystempåverkan samt frågor som rör normer och hälsa.

Programmering

Programmering 1
En introduktionskurs där du får grundläggande kunskaper i programmering.

Samhällsvetenskap

Etik och människans livsvillkor
Hur arbetet inom vård och omsorg påverkas av det sociala sammanhanget, kultur, livsåskådning, människosyn och etiska ställningstaganden.

Geografi grundläggande
Kursen ger kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande.

Historia grundläggande
Kursen utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande.

Religionskunskap 2
Religionskunskap 2 bygger på kursen religionskunskap 1.

Religionskunskap grundläggande
Den här kursen ger kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i Sverige och andra delar av världen.

Samhällskunskap 1a1
Politiska system, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och identitet.

Samhällskunskap 2
Politiska system, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och identitet.

Samhällskunskap grundläggande
Den här kursen ger kunskaper och ökad förståelse för din omvärld, ideologier, folkrörelser och traditioner.

Vård och omsorg

Psykiatri 2
Psykiatri 2 bygger på kursen psykiatri 1.

Social omsorg 1
Ämnet social omsorg har sin grund i praktiskt omsorgsarbete.

Social omsorg 2
Social omsorg 2, 100 poäng, som bygger på kurserna social omsorg 1, gerontologi och geriatrik samt funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1.

Uppdaterad