Fysik grundläggande

I den här kursen utvecklar du kunskaper om fysikaliska sammanhang.

Målet med kursen är att du får en nyfikenhet för och ett intresse av att undersöka omvärlden.

Förkunskapskrav

Grundläggande kurser motsvarar grundskolans nivå. 

Poäng

150 poäng

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs
Studietakt 50%
Kurslängd 10 veckor

Aktuella kursstarter

Du hittar kursgruppskod för den kurs du vill söka till vid respektive kursstartstillfälle.

Kursperiod och tid

14 mars–20 maj
Tisdag och torsdag klockan 13.00–17.00

Vill du ansöka?

  • Sök efter kursgrupp: ÅV223GRFYSQ24
    Du kan söka till kurser på grundläggande nivå när som helst under året.

Typ av kurs

Den här kursen har följande egenskaper:

Studienivå

Grundläggande

Studieplats

Klassrum

Studietakt

50%

Tidpunkt

Kväll

Uppdaterad