Grundläggande kurs i naturorienterande ämnen

Vi erbjuder både en inledande och en fortsättningskurs inom grundläggande naturorienterande ämnen.

Du lär dig att:

 • granska information, kommunicera och ta ställning i frågor
 • reflektera över, diskutera och värdera val och handlingar
 • genomföra systematiska undersökningar
 • använda naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier
 • beskriva och förklara naturvetenskapliga samband.

Förkunskapskrav

Grundläggande kurser motsvarar grundskolans nivå. 

Poäng

100 eller 200 poäng

Aktuella kursstarter

Du hittar kursgruppskod för den kurs du vill söka till vid respektive kursstartstillfälle.

Kursperiod och tid

5 augusti–11 oktober
Måndagar, onsdagar och torsdagar 13.00–15.30

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs
Studietakt: 50 procent
Kurslängd: 10 veckor

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV248GRNOAK268
  Ansökan är öppen 8 maj–5 augusti.

Kursperiod och tid

5 augusti–11 oktober
Måndagar–fredagar 09.00–12.00

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs
Studietakt: 100 procent
Kurslängd: 10 veckor

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV248GRNOBK13579
  Ansökan är öppen 8 maj–5 augusti.

Typ av kurs

Den här kursen har följande egenskaper:

Studienivå

Grundläggande

Studieplats

Klassrum

Studietakt

100% 50%

Uppdaterad