Kväll

Undervisningstider för kvällskurser är vanligtvis 17.30–20.30, men tiderna kan variera. Se aktuellt kurstillfälle för exakta tider.

Kurser av den här typen: Kväll (15)

Naturvetenskap

Biologi grundläggande
Under kursen Biologi grundläggande utvecklar du kunskaper om biologiska sammanhang.

Fysik grundläggande
I den här kursen utvecklar du kunskaper om fysikaliska sammanhang.

Kemi 1
Materiens uppbyggnad, egenskaper och omvandlingar samt naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Kemi grundläggande
Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, resurshushållning, materialutveckling och miljöteknik.

Programmering

Programmering 1
En introduktionskurs där du får grundläggande kunskaper i programmering.

Samhällsvetenskap

Geografi grundläggande
Kursen ger kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande.

Historia grundläggande
Kursen utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande.

Religionskunskap grundläggande
Den här kursen ger kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i Sverige och andra delar av världen.

Samhällskunskap grundläggande
Den här kursen ger kunskaper och ökad förståelse för din omvärld, ideologier, folkrörelser och traditioner.

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk 1
Första gymnasiekursen i Svenska som andraspråk som du läser efter grundläggande delkurs 4.

Svenska som andraspråk 2
Svenska som andraspråk 2 är en fördjupningskurs på Svenska som andraspråk 1.

Svenska som andraspråk 3
En fördjupningskurs på Svenska som andraspråk 2.

Svenska som andraspråk grundläggande, delkurs 2
Delkurs 2 är den kurs du oftast brukar börja med när du läser på Sva grundläggande nivå på Komvux.

Svenska som andraspråk grundläggande, delkurs 3
Den tredje kursen i grundläggande Svenska som andraspråk.

Svenska som andraspråk grundläggande, delkurs 4
Svenska som andraspråk delkurs 4 är sista kursen innan du kan söka komvuxkurser på gymnasial nivå.

Uppdaterad