Kväll

Undervisningstider för kvällskurser är vanligtvis 17.30–20.30, men tiderna kan variera. Se aktuellt kurstillfälle för exakta tider.

Kurser av den här typen: Kväll (26)

Ekonomi

Entreprenörskap
Lär du dig hur man skapar, förverkligar och vidareutvecklar affärsidéer.

Engelska

Engelska 5
Utvecklar din förståelse för det engelska språket.

Engelska 6
Utvecklar dina språkkunskaper genom att träna på att variera ditt språk både i tal och skrift.

Matematik

Matematik 2a
Du lär dig algebra och ekvationer, linjära funktioner, andragradsfunktioner och exponentialfunktioner och geometri.

Matematik 2b
Algebra och ekvationer, linjära funktioner, andragradsfunktioner och exponentialfunktioner, geometri och statistik.

Matematik 2c
Ger dig fördjupade kunskaper om algebra, geometri, funktioner och statistik.

Matematik 3b
Fördjupad algebra, geometrisk summa och linjär optimering med tillämpningar, derivator, exponentialfunktioner och talet e och primitiva funktioner och integraler.

Matematik 3c
Fördjupning av trigonometriska begrepp, geometri, derivator, exponentialfunktioner och talet e, primitiva funktioner och integraler.

Naturvetenskap

Biologi grundläggande
Under kursen Biologi grundläggande utvecklar du kunskaper om biologiska sammanhang.

Fysik grundläggande
I den här kursen utvecklar du kunskaper om fysikaliska sammanhang.

Kemi 1
Materiens uppbyggnad, egenskaper och omvandlingar samt naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Kemi grundläggande
Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, resurshushållning, materialutveckling och miljöteknik.

Programmering

Programmering 1
En introduktionskurs där du får grundläggande kunskaper i programmering.

Samhällsvetenskap

Geografi grundläggande
Kursen ger kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande.

Historia 2a
En fördjupningskurs i historia.

Psykologi 2a
Personlighetspsykologi, utvecklingspsykologi, klinisk psykologi samt hur massmedia och kultur påverkar mänskligt beteende, känslor och tankar.

Religionskunskap grundläggande
Den här kursen ger kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i Sverige och andra delar av världen.

Samhällskunskap grundläggande
Den här kursen ger kunskaper och ökad förståelse för din omvärld, ideologier, folkrörelser och traditioner.

Språk

Spanska 1
En nybörjarkurs där du bygger upp ordförråd, grammatik och uttal.

Spanska 2
En fortsättningskurs där du lär du dig fler strukturer, utökar ditt ordförråd, förbättrar ditt uttal.

Spanska 3
Spanska 3 fördjupar dina kunskaper inom det spanska språket i både tal och skrift.

Spanska 4
En fördjupningskurs och utvecklar dina kunskaper i att tala och skriva spanska.

Spanska 5
En fördjupningskurs och utvecklar dina kunskaper i att tala och skriva spanska.

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk 1
Första gymnasiekursen i Svenska som andraspråk som du läser efter grundläggande delkurs 4.

Svenska som andraspråk 2
Svenska som andraspråk 2 är en fördjupningskurs på Svenska som andraspråk 1.

Svenska som andraspråk 3
En fördjupningskurs på Svenska som andraspråk 2.

Uppdaterad