Svenska grundläggande, delkurs 2

Den här kursen ger dig kunskaper om språket som människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling.

Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, uttrycka känslor och tankar och förstå hur andra känner och tänker.

Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Förkunskapskrav

Grundläggande kurser motsvarar grundskolans nivå. Du ska ha läst svenska grundläggande, delkurs 1.

Poäng

200 poäng

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs

Heltid:
Studietakt 100%
Kurslängd 10 veckor

Deltid:
Studietakt 50%
Kurslängd 20 veckor

Aktuella kursstarter

Du hittar kursgruppskod för den kurs du vill söka till vid respektive kursstartstillfälle.

Kursperiod och tid

3 jan–11 mars OBS! 100 % studietakt
Tisdag–fredag klockan 8.30–12.30

Vill du ansöka?

  • Sök efter kursgrupp ÅV221GRSVEBK3579
    Du kan söka till kurser på grundläggande nivå när som helst under året.

Kursperiod och tid

3 jan–20 maj OBS! 50 % studietakt
Tisdag–fredag klockan 8.30–12.30

Vill du ansöka?

  • Sök efter kursgrupp ÅV221GRSVEBK3579X
    Du kan söka till kurser på grundläggande nivå när som helst under året.

Kursperiod och tid

14 mars–20 maj OBS! 100 % studietakt
Tisdag–fredag klockan 8.30–12.30

Vill du ansöka?

  • Sök efter kursgrupp ÅV223GRSVEBK3579
    Du kan söka till kurser på grundläggande nivå när som helst under året.

Svenska grundläggande

Svenska grundläggande består av 4 delkurser på totalt 700 poäng. Delkurs 1 består av 100 poäng medan delkurs 2, 3 och 4 är på 200 poäng vardera.

Typ av kurs

Den här kursen har följande egenskaper:

Studienivå

Grundläggande

Studieplats

Klassrum

Studietakt

100% 50%

Tidpunkt

Förmiddag

Uppdaterad