Svenska grundläggande, delkurs 3

Den här kursen ger dig kunskaper om språket som människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling.

Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, uttrycka känslor och tankar och förstå hur andra känner och tänker.

Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Förkunskapskrav

Grundläggande kurser motsvarar grundskolans nivå. Du ska ha läst svenska grundläggande, delkurs 2.

Poäng

200 poäng

Aktuella kursstarter

Du hittar kursgruppskod för den kurs du vill söka till vid respektive kursstartstillfälle.

Kursperiod och tid

5 augusti–11 oktober
Måndag–fredag 09.00–12.00

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs
Studietakt: 100 procent
Kurslängd: 10 veckor

Vill du ansöka?

  • Sök efter kursgrupp ÅV248GRSVECK13579
    Ansökan är öppen 8 maj–5 augusti.

Kursperiod och tid

14 oktober–20 december
Måndag–fredag 09.00–12.00

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs
Studietakt: 100 procent
Kurslängd: 10 veckor

Vill du ansöka?

  • Sök efter kursgrupp ÅV2410GRSVECK13579
    Ansökan är öppen 8 maj–14 oktober.

Svenska grundläggande

Svenska grundläggande består av 4 delkurser på totalt 700 poäng. Delkurs 1 består av 100 poäng medan delkurs 2, 3 och 4 är på 200 poäng vardera.

Typ av kurs

Den här kursen har följande egenskaper:

Studienivå

Grundläggande

Studieplats

Klassrum

Studietakt

100%

Tidpunkt

Förmiddag

Uppdaterad