Gerontologi och geriatrik

Läran om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och om de åldersrelaterade förändringar som sker hos människan.

Gerontologi är läran om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och om de åldersrelaterade förändringar som sker hos människan. Geriatrik definieras som läran om orsaker, symtom, diagnos och behandling av sjukdomar hos äldre. Ämnet gerontologi och geriatrik behandlar vård och omsorg om den äldre individen utifrån en helhetssyn.

Förkunskapskrav

Grundskola eller motsvarande

Gymnasiepoäng

100 poäng

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs/distanskurs
Studietakt 50%
Kurslängd 10 veckor

Aktuella kursstarter

Du hittar kursgruppskod för den kurs du vill söka till vid respektive kursstartstillfälle.

Kursperiod och tid

14 mars–20 maj
Tisdag och torsdag klockan 9.00–12.00


Vill du ansöka?

  • Sök efter kursgrupp ÅV223GER0K37
    Ansökan är öppen 13 oktober–16 januari.

Kursperiod och tid

14 mars–20 maj

Vill du ansöka?

  • Sök efter kursgrupp ÅV223GER0D
    Ansökan är öppen 13 oktober–16 januari.

Typ av kurs

Den här kursen har följande egenskaper:

Studienivå

Gymnasial

Studieplats

Distans Klassrum

Studietakt

50%

Tidpunkt

Förmiddag

Uppdaterad