Undersköterska

Vill du jobba inom vården? Utbilda dig till undersköterska hos oss.

Undersköterskeutbildningen är en yrkesutbildning för dig som vill jobba som undersköterska.

I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) där du får pröva dina kunskaper på ett sjukhus, omsorgsboende eller vårdcentral. Du behöver själv inte hitta praktikplats utan vi på skolan hjälper dig att hitta en arbetsplats som passar dig.

Det finns ett sort behov av utbildade undersköterskor och du har stora möjligheter till jobb efter utbildningen, exempelvis som undersköterska, vårdare, skötare, personlig assistent eller boendestödjare.

Arbetsplatser för undersköterskor är bland annat vård och omsorgsboende för äldre, akutsjukvården, vårdcentraler, hemtjänsten och hemsjukvården. Det finns en stor efterfrågan av utbildad personal inom vård och omsorg.

Förkunskapskrav

SVA grundläggande delkurs 4

Studiestödspoäng

1500 poäng

Kurser som ingår i basutbildningen:

 • Omvårdnad 1
 • Social omsorg 1
 • Anatomi och fysiologi 1
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
 • Psykiatri 1
 • Psykologi 1
 • Gerontologi och geriatrik
 • Hälso- och sjukvård 1
 • Omvårdnad 2
 • Anatomi och fysiologi 2
 • Samhällskunskap 1a1
 • Social omsorg 2
 • Svenska som andraspråk 1
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2
 • Psykiatri 2
 • Hälso- och sjukvård 2
 • Vård och omsorg specialisering

Att studera på komvux är gratis och du har rätt att söka CSN.

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs/distanskurs
Studietakt 100%
Utbildningen är 1,5 år

Aktuella utbildningsstarter

Du hittar kursgruppskod vid respektive utbildningsstart.

Kursperiod och tid

1 augusti–7 oktober
Måndag och onsdag, klockan 13.00–16.00

Kurstyp

Klassrumskurs

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV228SOAS01K15228VO
  Ansökan är öppen 28 april–5 juni

Kursperiod

1 augusti–7 oktober

Kurstyp

Distanskurs

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV228SOAS01D228VO
  Ansökan är öppen 28 april–5 juni

Kursperiod

Kursen startar 10 oktober.

Kurstyp

Klassrumskurs

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV2210SOAS012210K28VO​
  Ansökan är öppen 28 april–14 augusti

Kursperiod

Kursen startar 10 oktober.

Kurstyp

Distanskurs

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV2210SOAS01D2210VO
  Ansökan är öppen 28 april–14 augusti

Åsö vuxenutbildning är ett certifierat Vård- och omsorgscollege

Behovet av en hållbar kompetensförsörjningen inom vård och omsorg är av stor vikt för välfärden i Sverige idag och framöver. Behovet av utbildade medarbetare växer liksom möjligheten till kompetensutveckling för redan anställda så att de har möjlighet att växa och utvecklas i sina yrkesroller.

Samverkan i VO-College är formaliserad genom certifiering och de organisationer som deltar arbetar tillsammans för att skapa hållbar och framgångsrik kompetensförsörjning i vård och omsorg.

Typ av kurs

Den här kursen har följande egenskaper:

Studienivå

Yrkesutbildning

Studieplats

Distans Klassrum

Studietakt

100%

Tidpunkt

Heldag

Uppdaterad