Personal på ett vård- och omsorgsboende står och skrattar tillsammans. De har likadana lila arbetskläder på sig.

Undersköterska

Vill du jobba inom vården? Utbilda dig till undersköterska hos oss.

Undersköterskeutbildningen är en yrkesutbildning för dig som vill jobba som undersköterska.

I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) där du får pröva dina kunskaper på ett sjukhus, omsorgsboende eller vårdcentral. Du behöver själv inte hitta praktikplats utan vi på skolan hjälper dig att hitta en arbetsplats som passar dig.

Det finns ett sort behov av utbildade undersköterskor och du har stora möjligheter till jobb efter utbildningen, exempelvis som undersköterska, vårdare, skötare, personlig assistent eller boendestödjare.

Arbetsplatser för undersköterskor är bland annat vård och omsorgsboende för äldre, akutsjukvården, vårdcentraler, hemtjänsten och hemsjukvården. Det finns en stor efterfrågan av utbildad personal inom vård och omsorg.

Förkunskapskrav

Grundskola alternativt svenska/svenska som andraspråk grundläggande eller motsvarande.

Studiestödspoäng

1500 poäng

Kurser som ingår i basutbildningen:

 • Omvårdnad 1
 • Social omsorg 1
 • Anatomi och fysiologi 1
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
 • Psykiatri 1
 • Psykologi 1
 • Gerontologi och geriatrik
 • Hälso- och sjukvård 1
 • Omvårdnad 2
 • Anatomi och fysiologi 2
 • Samhällskunskap 1a1
 • Social omsorg 2
 • Svenska som andraspråk 1
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2
 • Psykiatri 2
 • Hälso- och sjukvård 2
 • Vård och omsorg specialisering

Att studera på komvux är gratis och du har rätt att söka CSN.

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs/distanskurs
Studietakt 100%
Utbildningen är 1,5 år

Aktuella utbildningsstarter

Du hittar kursgruppskod vid respektive utbildningsstart.

Kursperiod och tid

5 augusti 2024–6 februari 2026

Kurstyp

Klassrumskurs

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV8VOK24VOXABN
  Ansökan är öppen 8 maj–9 juni.

Kursperiod

5 augusti 2024–6 februari 2026

Kurstyp

Distanskurs

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV8VOD24VOXABN
  Ansökan är öppen 8 maj–9 juni.

Kursperiod och tid

14 oktober 2024–17 april 2026

Kurstyp

Klassrumskurs

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV10VOK24VOXABN
  Ansökan är öppen 8 maj–18 augusti.

Kursperiod

14 oktober 2024–17 april 2026

Kurstyp

Distanskurs

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV10VOD24VOXABN
  Ansökan är öppen 8 maj–18 augusti.

Åsö vuxenutbildning är ett certifierat Vård- och omsorgscollege

Behovet av en hållbar kompetensförsörjningen inom vård och omsorg är av stor vikt för välfärden i Sverige idag och framöver. Behovet av utbildade medarbetare växer liksom möjligheten till kompetensutveckling för redan anställda så att de har möjlighet att växa och utvecklas i sina yrkesroller.

Samverkan i VO-College är formaliserad genom certifiering och de organisationer som deltar arbetar tillsammans för att skapa hållbar och framgångsrik kompetensförsörjning i vård och omsorg.

 • Anatomi och fysiologi 1 (50 poäng)
 • Anatomi och fysiologi 2 (50 poäng)
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 (100 poäng)
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 (100 poäng)
 • Gerontologi och geriatrik (100 poäng)
 • Hälso- och sjukvård 1 (100 poäng)
 • Hälso- och sjukvård 2 (100 poäng)
 • Omvårdnad 1 (100 poäng)
 • Omvårdnad 2 (100 poäng)
 • Psykiatri 1 (100 poäng)
 • Psykiatri 2 (100 poäng)
 • Psykologi 1 (50 poäng)
 • Social omsorg 1 (100 poäng)
 • Social omsorg 2 (100 poäng)
 • Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 (100 poäng)
 • Samhällskunskap 1a1 (50 poäng)
 • Vård och omsorg specialisering (100 poäng) alternativt Gymnasiearbete/Komvuxarbete inom vård och omsorg (100 poäng)

Typ av kurs

Den här kursen har följande egenskaper:

Studienivå

Yrkesutbildning

Studieplats

Distans Klassrum

Studietakt

100%

Tidpunkt

Heldag

Uppdaterad