Grundkurser med extra stöd

För dig som vill läsa grundkurser med undervisning i mindre grupp och med extra stöd.

På våra grundkurser med extra stöd har läraren ett specialpedagogiskt förhållningssätt. Undervisningen sker i mindre grupper och vissa genomgångar kan ske enskilt.

Vi integrerar alltid tydliga mallar, strategier och modeller och ger konkreta förslag på hur du kan genomföra dina uppgifter.

Extra stöd och anpassningar 

Våra grundkurser med extra stöd passar dig som kan studera självständigt och kan tillgodogöra dig utbildningen med anpassningar. På våra kurser får du en tydliggörande pedagogik med ett förutsägbart och hanterbart upplägg.

Du erbjuds extra stöd och anpassningar som innebär att du:

  • alltid genomför muntliga redovisningar inför en mindre grupp,
  • erbjuds täta avstämningssamtal med läraren,
  • får stöd med studieplanering, minnestekniker och studieteknik,
  • erbjuds muntlig komplettering,
  • får hjälp att hitta kompensatoriska hjälpmedel som passar dig.

Förutom extra anpassningar under lektionstid har du även möjlighet att:

  • boka enstaka samtal med specialpedagog, speciallärare eller studiecoach,
  • ha motiverande samtal med studievägledare,
  • få hjälp med din individuella studieplanering.

Svenska som andraspråk delkurs 1

För dig som till exempel har läs- och skrivsvårigheter, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), koncentrationssvårigheter eller viss psykisk ohälsa. Du kan även gå kursen om du är i behov av att repetera delar av sfi inför studier på svenska som andraspråk delkurs 2.

Svenska delkurs 2–4

För dig som inte fullföljt svensk grundskola med godkända resultat i ämnet Svenska och som har läs- och skrivsvårigheter, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), koncentrationssvårigheter eller viss psykisk ohälsa.

Matematik delkurs 1–4

För dig som inte fullföljt svensk grundskola, eller motsvarande nivå i annat land, med godkända resultat i ämnet Matematik och har läs- och skrivsvårigheter, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), koncentrationssvårigheter eller viss psykisk ohälsa.

Att vara elev hos oss

Uppdaterad