Kurslitteratur

Barn och fritid

Etnicitet och kulturmöten, Tove Phillips, Gleerups utbildning, 2020, ISBN: 9789151102009.

Barns lärande och växande, Tove Phillips, Robert Tuvesson, Gleerups, 2019, ISBN: 9789151101705.

Pedagogikboken, Louise Sjöstrand, Natur & Kultur, 2020, ISBN: 9789127455719.

Pedagogikboken, Louise Sjöstrand, Natur & Kultur, 2020, ISBN: 9789127455719.

Pedagogiska teorier och praktiker, Tove Phillips, Gleerups, 2014, ISBN: 9789140678294.

Pedagogikboken, Louise Sjöstrand, Natur & Kultur, 2020, ISBN: 9789127455719.

Pedagogiskt arbete, Tove Phillips, Gleerups, 2019, ISBN: 9789151101972.

Skapande verksamhet, Tove Phillips, Gleerups, 2014, ISBN: 9789140678362.

Ekonomi

Goodwill Företagsekonomi 1, Bo Egervall, Eva Blomkvist, Sanoma Utbildning, 2017, ISBN: 9789152343456

Goodwill Företagsekonomi 1, Bo Egervall, Eva Blomkvist, Sanoma Utbildning, 2017, ISBN: 9789152349625.

Goodwill Företagsekonomi 2, Bo Egervall, Eva Blomkvist, Sanoma Utbildning, 2017, ISBN: 9789152353592.

Goodwill Företagsekonomi 2, Bo Egervall, Eva Blomkvist, Sanoma Utbildning, 2017, ISBN: 9789152353608.

Bokföring från början, Rolf Johansson m.fl., Liber, 2017, ISBN: 9789147113231.

Engelska

BluePrint A, 3.0, Christer Lundfall, Liber, 2017, ISBN: 9789147121014.

BluePrint B, 3.0, Christer Lundfall, Ralf Nyström,Liber, 2018, ISBN: 9789147121076.

Meddelas vid kursstart.

Meddelas vid kursstart.

Meddelas vid kursstart.

Meddelas vid kursstart.

Meddelas vid kursstart.

Hälso- och sjukvård

Kurslitteratur via www.vuxio.se.

Kurslitteratur via www.vuxio.se.

Hälso- och sjukvård 1, Gustav Hållén, Olov Parnéus, Hypocampuscare.

Hälso- och sjukvård 2, Gustav Hållén, Olov Parnéus, Hypocampuscare.

Hälsopedagogik, Malin Nyberg, Natur & Kultur, 2021, ISBN: 9789127459434.

Kommunikation och marknadsföring

Goodwill Marknadsföring, Eva Blomkvist, Patrick Hjertén, Sanoma Utbildning, 2021, ISBN: 9789152358115.

Goodwill Marknadsföring, Eva Blomkvist, Patrick Hjertén, Sanoma Utbildning, 2021, ISBN: 9789152358122.

Matematik

Matematik grundvux delkurs 1-2, Undvall m.fl., Liber, 2018, ISBN: 9789147125494.

Matematik grundvux delkurs 3, Undvall m.fl., Liber, 2019, ISBN: 9789147125517.

Matematik grundvux delkurs 4, Undvall m.fl., Liber, 2020, ISBN: 9789147125524.

Matematik 5000+ 1abc Vux, Alfredsson m.fl., Natur & Kultur 2022, ISBN: 9789127461772.

Matematik 5000+ 2abc Vux, Alfredsson m.fl., Natur & Kultur 2022, ISBN: 9789127462670.

Matematik 5000+  3bc Vux, Alfredsson m.fl., Natur & Kultur, 2023, ISBN: 9789127463813.

Matematik 5000+  4, Alfredsson m fl, Natur & Kultur, 2020, ISBN: 9789127455771.

Naturkunskap

Biologi Campus 1, Leena Arvanitis m.fl., Sanoma Utbildning, 2015, ISBN: 9789152320402.

Biologi Campus 2, Leena Arvanitis m.fl., Sanoma Utbildning, 2018, ISBN: 9789152334171.

Heureka! Fysik 1, Rune Alphonce, Lars Bergström, Per Gunnvald, Jenny Ivarsson, Erik Johansson, Roy Nilsson, Natur & Kultur 2011, ISBN: 9789127567276.

Heureka! Fysik 2, Rune Alphonce, Lars Bergström, Per Gunnvald, Jenny Ivarsson, Erik Johansson, Roy Nilsson, Natur & Kultur 2012, ISBN: 9789127567283.

Gymnasiekemi 1, Stig Andersson m.fl., Liber 2012, ISBN: 9789147085576.

Gymnasiekemi 2, Stig Andersson m.fl., Liber 2013, ISBN: 9789147107308.

Kemi Direkt, Mona Gidhagen, Svante Åberg, Sanoma Utbildning, 2012, ISBN: 9789162297626.

Kursmaterial finns på skolan och blir tillgängligt vid kursstart.

Synpunkt Naturkunskap 2, Anders Henriksson, Gleerups, 2017, ISBN: 9789140695864.

Programmering

Ingen litteratur i bokform.

Python från början, Jan Skansholm, Studentlitteratur, 2019, ISBN: 9789144134932.

Samhällsvetenskap

Meddelas vid kursstart.

Perspektiv på historien 50 p, Hans Nyström, Lars Nyström, Örjan Nyström, Gleerups, 2011, ISBN: 9789140671547.

Perspektiv på historien 1b, Hans Nyström, Lars Nyström, Örjan Nyström, Erik Hallberg, Gleerups, 2016 (upplaga 2), ISBN: 9789140691118.

Meddelas vid kursstart.

Meddelas vid kursstart.

Mänskligt - psykologi 1 och 2, Katri Cronlund, Gabriella Bernerson, Samoa utbildning, 2011, ISBN: 9789152344460.

En människa, tusen världar, Robert Tuveson, Gleerups, 2022, ISBN: 9789151107240.

ARENA 123, Lars-Olof Karlsson, Gleerups, 2012, ISBN: 9789140680037.

ARENA 123, Lars-Olof Karlsson, Gleerups, 2012, ISBN: 9789140680037.

ARENA 123, Lars-Olof Karlsson, Gleerups, 2012, ISBN: 9789140680037.

Språk

Caminando 1, fjärde upplagan, Elisabet Waldenström m.fl., Natur & kultur, 2014, ISBN: 9789127439023.

Svenska

Svenska impulser 1, Carl-Johan Markstedt, Sven Eriksson, Samoa, 2017, ISBN: 9789152337899.

Svenska impulser 2, Carl-Johan Markstedt, Sven Eriksson, Samoa, 2020, ISBN: 9789152354025.

Svenska impulser 3, Carl-Johan Markstedt, Sven Eriksson, Samoa, 2013, ISBN: 9789152319895.

Svenska impulser 7, Carl-Johan Marksted, Cecilia Pena, Samoa, 2021, ISBN: 9789152353998.

Svenska impulser 7, Carl-Johan Marksted, Cecilia Pena, Samoa, 2021, ISBN: 9789152353998.

Meddelas vid kursstart.

Språkporten 123, Monika Åström, Studentlitteratur, 2018, ISBN: 9789144122014.

Språkporten 123, Monika Åström, Studentlitteratur, 2018, ISBN: 9789144122014.

Språkporten 123, Monika Åström, Studentlitteratur, 2018, ISBN: 9789144122014.

Språkporten Bas, Monika Åström, Studentlitteratur, 2021, ISBN: 9789144143699.

Språkporten Bas, Monika Åström, Studentlitteratur, 2021, ISBN: 9789144143699.

Språkporten Bas, Monika Åström, Studentlitteratur, 2021, ISBN: 9789144143699.

Vård och omsorg

Elektroniska böcker från Vuxio, förlag Hypocampuscare.

För att få den fysiska boken behöver man handla den elektroniska boken först. Läraren skickar länk till vilken bok det gäller vid utskick av välkomstbrev.

Information om kurslitteratur saknas.

Information om kurslitteratur saknas.

Geriatrik och Gerontologi, Eva-Lena Lindquist, Gleerups, 2021, ISBN: 9789151104454.

Elektroniska böcker från Vuxio, förlag Hypocampuscare.

För att få den fysiska boken behöver man handla den elektroniska boken först. Läraren skickar länk till vilken bok det gäller vid utskick av välkomstbrev.

Omvårdnad 1, Maria Bengtsson, Maria Christidis, Ulla Lundström, Anna-Lena Stenlund, ISBN: 9789151106410.

Omvårdnad 2, Maria Bengtsson m.fl., Gleerups, 2021, ISBN: 9789151106427.

Psykiatri 1, 2 upplagan, Susanne Niemi, Gleerups, 2021, ISBN: 9789151105307.

Social omsorg 1, Helen Carlander, Gleerups, 2021, ISBN: 9789151105383.

Psykiatri 2, Susanne Niemi, Gleerups, 2021, ISBN: 9789151105314.

Social omsorg 2, Helen Carlander, Gleerups, 2021, ISBN: 9789151105390.

Specialpedagogik 1, Irene Larsson, Gleerups, 2023, ISBN: 9789151109190.

Information om kurslitteratur saknas.

Funktionsförmåga 1, Irene Larsson, Marie Bäcklinder, Gleerups, 2021, ISBN: 9789151104485.

Funktionsförmåga 1, Irene Larsson, Marie Bäcklinder, Gleerups, 2022, ISBN: 9789151106304.

Grundläggande vård och omsorg, Sara Eweson, Stina Zegarra Willquist, Gleerups, 2019, ISBN: 9789151102023.

Elektroniska böcker från Vuxio, förlag Hypocampuscare.

För att få den fysiska boken behöver man handla den elektroniska boken först. Läraren skickar länk till vilken bok det gäller vid utskick av välkomstbrev.

Kurspaket och basår

Här hittar du kurslitteratur för de kurser som paketet börjar med. Kurslitteratur för resterande kurser får du av läraren vid kursstart.

Affärsjuridik

J2000 Affärsjuridik, Jan Olof Anderssson m.fl., Liber, 2018 ISBN: 9789147116164.

Företagsekonomi 1

Textbok: Goodwill Företagsekonomi 1, Bo Egervall, Eva Blomkvist, Sanoma Utbildning, 2017, ISBN: 9789152343456

Övningsbok: Goodwill Företagsekonomi 1, Bo Egervall, Eva Blomkvist, Sanoma Utbildning, 2017, ISBN: 9789152349625.

Redovisning 1

Bokföring från början, Rolf Johansson m.fl., Liber, 2017, ISBN: 9789147113231.

Biologi 1

Biologi Campus 1, Leena Arvanitis m.fl., Sanoma Utbildning, 2015, ISBN: 9789152320402.

Fysik 1a

Heureka! Fysik 1, Rune Alphonce, Lars Bergström, Per Gunnvald, Jenny Ivarsson, Erik Johansson, Roy Nilsson, Natur & Kultur, ISBN: 9789127567276.

Teknik 1

Teknik, Yngve Nyberg, Liber, 2011, ISBN: 9789147085637.

TEFYMA, Erik Ingelstam, Rolf Rönngren & Stig Sjöberg, Studentlitteratur, ISBN: 9789144057125.

Matematik 3c

Matematik 5000+ 3bc Vux, Alfredsson m.fl., Natur & Kultur 2023, ISBN: 9789127463813.

Yrkesutbildning

Här hittar du kurslitteratur för de kurser som utbildningen börjar med. Kurslitteratur för resterande kurser får du av läraren vid kursstart.

Omvårdnad 1

Information om kurslitteratur saknas.

Social omsorg 1

Social omsorg 1, Helen Carlander, Gleerups, ISBN: 9789151105383.

Människors miljöer

Pedagogikboken, Sjöstrand, Louise, Natur & Kultur, 2020, ISBN: 9789127455719.

Etnicitet och kulturmöten

Etnicitet och kulturmöten, Tove Phillips, Gleerups utbildning, 2020, ISBN: 9789151102009.

Uppdaterad