Kurslitteratur

Barn och fritid

Barns lärande och växande, Tove Phillips, RoberTuvesson, Gleerups, 2019, ISBN: 9789151101705.

Pedagogikboken, Louise Sjöstrand, Natur & Kultur, 2020, ISBN: 9789127455719.

Pedagogikboken, Louise Sjöstrand, Natur & Kultur, 2020, ISBN: 9789127455719.

Pedagogiska teorier och praktiker, Tove Phillips, Gleerups, 2014, ISBN: 9789140678294.

Pedagogikboken, Louise Sjöstrand, Natur & Kultur, 2020, ISBN: 9789127455719.

Pedagogiskt arbete, Tove Phillips, Gleerups, 2019, ISBN: 9789151101972.

Digitalt skapande och foto

Ingen litteratur.

Information om kurslitteratur saknas.

Ingen litteratur.

Ingen litteratur.

Skapande verksamhet, Tove Phillips, Gleerups, 2014, ISBN: 9789140678362.

Ekonomi

Entreprenörskap - skapa din arena, Harriet Karlsson m. fl, Liber, 2021, ISBN: 9789147100286.

Goodwill Företagsekonomi 1, Bo Egervall, Eva Blomkvist, Sanoma Utbildning, 2017, ISBN: 9789152343456

Goodwill Företagsekonomi 1, Bo Egervall, Eva Blomkvist, Sanoma Utbildning, 2017, ISBN: 9789152349625.

Goodwill Företagsekonomi 2, Bo Egervall, Eva Blomkvist, Sanoma Utbildning, 2017, ISBN: 9789152353592.

Goodwill Företagsekonomi 2, Bo Egervall, Eva Blomkvist, Sanoma Utbildning, 2017, ISBN: 9789152353608.

Bokföring från början, Rolf Johansson m.fl, Liber, 2017, ISBN: 9789147113231.

R 2000, Redovisning 2, Jan-Olof Andersson m.fl, Liber, 2017, ISBN: 9789147123803.

R 2000, Redovisning 2, Jan-Olof Andersson m.fl, Liber, 2017, ISBN: 9789147123797.

Engelska

BluePrint A, 3.0, Christer Lundfall, Liber, 2017, ISBN: 9789147121014.

BluePrint B, 3.0, Christer Lundfall, Ralf Nyström,Liber, 2018, ISBN: 9789147121076.

Meddelas vid kursstart.

Meddelas vid kursstart.

Meddelas vid kursstart.

Meddelas vid kursstart.

Meddelas vid kursstart.

Hälso- och sjukvård

Kurslitteratur via www.vuxio.se.

Kurslitteratur via www.vuxio.se.

Hälso- och sjukvård 1, Gustav Hållén, Olov Parnéus, HypocampusCare.

Hälso- och sjukvård 2, Gustav Hållén, Olov Parnéus, HypocampusCare.

Hälsopedagogik, Malin Nyberg, Natur&Kultur, 2021, ISBN: 9789127459434.

Juridik

J 2000 Affärsjuridik, Jan Olof Anderssson m.fl, Liber, 2018, ISBN: 9789147116164.

Kommunikation och marknadsföring

Pedagogikboken, Louise Sjöstrand, Natur och kultur, 2020, ISBN: 9789127455719.

Goodwill Marknadsföring, Eva Blomkvist, Patrick Hjerten, Sanoma Utbildning, 2021, ISBN: 9789152358115.

Goodwill Marknadsföring, Eva Blomkvist, Patrick Hjerten, Sanoma Utbildning, 2021, ISBN: 9789152358122.

Matematik

Matematik grundvux delkurs 1-2, Undvall m.fl., Liber, 2018, ISBN: 9789147125494.

Matematik grundvux delkurs 3, Undvall m.fl., Liber, 2019, ISBN: 9789147125517.

Matematik grundvux delkurs 4, Undvall m.fl., Liber, 2020, ISBN: 9789147125524.

Matematik 5000+ 1abc Vux, Alfredsson m fl, Natur & Kultur 2022, ISBN: 9789127461772.

Matematik 5000+ 2abc Vux, Alfredsson m fl, Natur & Kultur 2022, ISBN: 9789127462670.

Matematik 5000+  3bc Vux, Alfredsson m fl, Natur & Kultur, 2023, ISBN: 9789127463813.

Matematik 5000+  4, Alfredsson m fl, Natur & Kultur, 2020, ISBN: 9789127455771.

Naturkunskap

Biologi Campus 1, Leena Arvanitis m.fl, Sanoma Utbildning, 2015, ISBN: 9789152320402.

Biologi Campus 2, Leena Arvanitis m.fl, Sanoma Utbildning, 2018, ISBN: 9789152334171.

Heureka! Fysik 1, Rune Alphonce, Lars Bergström, Per Gunnvald, Jenny Ivarsson, Erik Johansson, Roy Nilsson, Natur & Kultur 2011, ISBN: 9789127567276.

Heureka! Fysik 2, Rune Alphonce, Lars Bergström, Per Gunnvald, Jenny Ivarsson, Erik Johansson, Roy Nilsson, Natur & Kultur 2012, ISBN: 9789127567283.

GymnasieKEMI 1, Stig Andersson mfl., Liber 2012, ISBN: 9789147085576.

GymnasieKEMI 2, Stig Andersson mfl., Liber 2013, ISBN: 9789147107308.

Kemi Direkt, Mona Gidhagen, Svante Åberg, Sanoma Utbildning, 2012, ISBN: 9789162297626.

Kursmaterial finns på skolan och blir tillgängligt vid kursstart.

Information om kurslitteratur saknas.

Synpunkt Naturkunskap 1b, Anders Henriksson, Gleerups, 2016, ISBN: 9789140692603.

Synpunkt Naturkunskap 2, Anders Henriksson, Gleerups, 2017, ISBN: 9789140695864.

Programmering

Ingen litteratur i bokform.

Python från början, Jan Skansholm, Studentlitteratur, 2019, ISBN: 9789144134932.

Python från början, Jan Skansholm, Studentlitteratur, 2019, ISBN: 9789144134932.

Meddelas vid kursstart.

Samhällsvetenskap

Etnicitet och kulturmöten, Tove Phillips, Gleerups utbildning, 2020, ISBN: 9789151102009.

Meddelas vid kursstart.

Perspektiv på historien 50 p, Hans Nyström, Lars Nyström, Örjan Nyström, Gleerups, 2011, ISBN: 9789140671547.

Perspektiv på historien 1b, Hans Nyström, Lars Nyström, Örjan Nyström, Erik Hallberg, Gleerups, 2016 (upplaga 2), ISBN: 9789140691118.

Meddelas vid kursstart.

Meddelas vid kursstart.

Mänskligt - psykologi 1 och 2, Katri Cronlund, Gabriella Bernerson, Samoa utbildning, 2011, ISBN: 9789152344460.

Information om kurslitteratur saknas.

En människa, tusen världar, Robert Tuveson, Gleerups, 2022, ISBN: 9789151107240.

Information om kurslitteratur saknas.

ARENA 123, Lars-Olof Karlsson, Gleerups, 2012, ISBN: 9789140680037.

ARENA 123, Lars-Olof Karlsson, Gleerups, 2012, ISBN: 9789140680037.

ARENA 123, Lars-Olof Karlsson, Gleerups, 2012, ISBN: 9789140680037.

Språk

Caminando 1, fjärde upplagan, Elisabet Waldenström m.fl, Natur & kultur, 2014, ISBN: 9789127439023.

Caminando 2, fjärde upplagan, Elisabet Waldenström m.fl, Natur & kultur, 2015, ISBN: 9789127438279.

Meddelas i samband med kursstart.

Meddelas i samband med kursstart.

Meddelas i samband med kursstart.

Svenska

Svenska impulser 1, Carl-Johan Markstedt, Sven Eriksson, Samoa, 2017, ISBN: 9789152337899.

Svenska impulser 2, Carl-Johan Markstedt, Sven Eriksson, Samoa, 2020, ISBN: 9789152354025.

Svenska impulser 3, Carl-Johan Markstedt, Sven Eriksson, Samoa, 2013, ISBN: 9789152319895.

Svenska impulser 7, Carl-Johan Marksted, Cecilia Pena, Samoa, 2021, ISBN: 9789152353998.

Svenska impulser 7, Carl-Johan Marksted, Cecilia Pena, Samoa, 2021, ISBN: 9789152353998.

Meddelas vid kursstart.

Språkporten 123, Monika Åström, Studentlitteratur, 2018, ISBN: 9789144122014.

Språkporten 123, Monika Åström, Studentlitteratur, 2018, ISBN: 9789144122014.

Språkporten 123, Monika Åström, Studentlitteratur, 2018, ISBN: 9789144122014.

Språkporten Bas, Monika Åström, Studentlitteratur, 2021, ISBN: 9789144143699.

Språkporten Bas, Monika Åström, Studentlitteratur, 2021, ISBN: 9789144143699.

Språkporten Bas, Monika Åström, Studentlitteratur, 2021, ISBN: 9789144143699.

Teknik

Teknik, Yngve Nyberg, Liber, 2011, ISBN: 9789147085637.

TEFYMA, Erik Ingelstam, Rolf Rönngren & Stig Sjöberg, Studentlitteratur, 2009, ISBN: 9789144057125.

Vård och omsorg

Information om kurslitteratur saknas.

Information om kurslitteratur saknas.

Geriatrik och Gerontologi, Eva-Lena Lindquist, Gleerups, 2021, ISBN: 9789151104454.

Information om kurslitteratur saknas.

Omvårdnad 2, Maria Bengtsson mfl., Gleerups, 2021, ISBN: 9789151106427.

Psykiatri 1, 2 upplagan, Susanne Niemi, Gleerups, 2021, ISBN: 9789151105307.

Social omsorg 1, Helen Carlander, Gleerups, 2021, ISBN: 9789151105383.

Psykiatri 2, Susanne Niemi, Gleerups, 2021, ISBN: 9789151105314.

Social omsorg 2, Helen Carlander, Gleerups, 2021, ISBN: 9789151105390.

Specialpedagogik 1, Irene Larsson, Gleerups, 2023, ISBN: 9789151109190.

Information om kurslitteratur saknas.

Funktionsförmåga 1, Irene Larsson, Marie Bäcklinder, Gleerups, 2021, ISBN: 9789151104485.

Funktionsförmåga 1, Irene Larsson, Marie Bäcklinder, Gleerups, 2022, ISBN: 9789151106304.

Grundläggande vård och omsorg, Sara Eweson, Stina Zegarra Willquist, Gleerups, 2019, ISBN: 9789151102023.

Kurspaket och basår

Här hittar du kurslitteratur för de kurser som paketet börjar med. Kurslitteratur för resterande kurser får du av läraren vid kursstart.

Digitalt skapande 1

Information om kurslitteratur saknas.

Företagsekonomi 1

Textbok: Goodwill Företagsekonomi 1, Bo Egervall, Eva Blomkvist, Sanoma Utbildning, 2017, ISBN: 9789152343456.

Övningsbok: Goodwill Företagsekonomi 1, Bo Egervall, Eva Blomkvist, Sanoma Utbildning, 2017, ISBN: 9789152349625.

Webbutveckling 1

Information om kurslitteratur saknas.

Affärsjuridik

J2000 Affärsjuridik, Jan Olof Anderssson m.fl, Liber, 2018 ISBN: 9789147116164.

Företagsekonomi 1

Textbok: Goodwill Företagsekonomi 1, Bo Egervall, Eva Blomkvist, Sanoma Utbildning, 2017, ISBN: 9789152343456

Övningsbok: Goodwill Företagsekonomi 1, Bo Egervall, Eva Blomkvist, Sanoma Utbildning, 2017, ISBN: 9789152349625.

Redovisning 1

Bokföring från början, Rolf Johansson m.fl, Liber, 2017, ISBN: 9789147113231.

Biologi 1

Biologi Campus 1, Leena Arvanitis m.fl, Sanoma Utbildning, 2015, ISBN: 9789152320402.

Fysik 1a

Heureka! Fysik 1, Rune Alphonce, Lars Bergström, Per Gunnvald, Jenny Ivarsson, Erik Johansson, Roy Nilsson, Natur & Kultur, ISBN: 9789127567276.

Affärsjuridik

J2000 Affärsjuridik, Jan Olof Anderssson m.fl, Liber, 2018, ISBN: 9789147116164.

Entreprenörskap

Entreprenörskap - skapa din arena, Harriet Karlsson m. fl, Liber, 2021, ISBN: 9789147100286.

Företagsekonomi 1

Textbok: Goodwill Företagsekonomi 1, Bo Egervall, Eva Blomkvist, Sanoma Utbildning, 2017, ISBN: 9789152343456.

Övningsbok: Goodwill Företagsekonomi 1, Bo Egervall, Eva Blomkvist, Sanoma Utbildning, 2017, ISBN: 9789152349625.

Teknik 1

Teknik, Yngve Nyberg, Liber, 2011, ISBN: 9789147085637.

TEFYMA, Erik Ingelstam, Rolf Rönngren & Stig Sjöberg, Studentlitteratur, ISBN: 9789144057125.

Matematik 3c

Matematik 5000+ 3bc Vux, Alfredsson m fl, Natur & Kultur 2023, ISBN: 9789127463813.

Fotografisk bild 1

Ingen kurslitteratur.

Företagsekonomi 1

Textbok: Goodwill Företagsekonomi 1, Bo Egervall, Eva Blomkvist, Sanoma Utbildning, 2017, ISBN: 9789152343456.

Övningsbok: Goodwill Företagsekonomi 1, Bo Egervall, Eva Blomkvist, Sanoma Utbildning, 2017, ISBN: 9789152349625.

Webbutveckling 1

Information om kurslitteratur saknas.

Yrkesutbildning

Här hittar du kurslitteratur för de kurser som utbildningen börjar med. Kurslitteratur för resterande kurser får du av läraren vid kursstart.

Omvårdnad 1

Information om kurslitteratur saknas.

Social omsorg 1

Social omsorg 1, Helen Carlander, Gleerups, ISBN: 9789151105383.

Människors miljöer

Pedagogikboken, Sjöstrand, Louise, Natur & Kultur, 2020, ISBN: 9789127455719.

Etnicitet och kulturmöten

Etnicitet och kulturmöten, Tove Phillips, Gleerups utbildning, 2020, ISBN: 9789151102009.

Uppdaterad