Kurslitteratur

Barn och fritid

Etnicitet och kulturmöten, Tove Phillips, Gleerups utbildning, 2020, ISBN: 9789151102009.

Barns lärande och växande, Tove Phillips, Robert Tuvesson, förlag: Gleerups, ISBN: 9789140675767.

Pedagogikboken, Louise Sjöstrand, Natur & Kultur, 2020, ISBN: 9789127455719.

Pedagogikboken, Louise Sjöstrand, Natur & Kultur, 2020, ISBN: 9789127455719.

Pedagogiska teorier och praktiker, Tove Phillips, Gleerups, 2014, ISBN: 9789140678294.

Pedagogikboken, Louise Sjöstrand, Natur & Kultur, 2020, ISBN: 9789127455719.

Pedagogiskt arbete, Tove Phillips, Gleerups, 2019, ISBN: 9789151101972.

Skapande verksamhet, Tove Phillips, Gleerups, 2014, ISBN: 9789140678362.

Hälso- och sjukvård

Kurslitteratur via www.vuxio.se.

Kurslitteratur via www.vuxio.se.

Hälso- och sjukvård 1, Gustav Hållén, Olov Parnéus, Hypocampuscare.

Hälso- och sjukvård 2, Gustav Hållén, Olov Parnéus, Hypocampuscare.

Hälsopedagogik, Malin Nyberg, Natur & Kultur, 2021, ISBN: 9789127459434.

Matematik

Matematik grundvux delkurs 1-2, Undvall m.fl., Liber, 2018, ISBN: 9789147125494.

Matematik grundvux delkurs 3, Undvall m.fl., Liber, 2019, ISBN: 9789147125517.

Matematik grundvux delkurs 4, Undvall m.fl., Liber, 2020, ISBN: 9789147125524.

Matematik 5000+  3bc Vux, Alfredsson m.fl., Natur & Kultur, 2023, ISBN: 9789127463813.

Matematik 5000+  4, Alfredsson m fl, Natur & Kultur, 2020, ISBN: 9789127455771.

Naturvetenskap

Biologi Campus 1, Leena Arvanitis m.fl., Sanoma Utbildning, 2015, ISBN: 9789152320402.

Biologi Campus 2, Leena Arvanitis m.fl., Sanoma Utbildning, 2018, ISBN: 9789152334171.

Heureka! Fysik 1, Rune Alphonce, Lars Bergström, Per Gunnvald, Jenny Ivarsson, Erik Johansson, Roy Nilsson, Natur & Kultur 2011, ISBN: 9789127567276.

Heureka! Fysik 2, Rune Alphonce, Lars Bergström, Per Gunnvald, Jenny Ivarsson, Erik Johansson, Roy Nilsson, Natur & Kultur 2012, ISBN: 9789127567283.

Gymnasiekemi 1, Stig Andersson m.fl., Liber 2012, ISBN: 9789147085576.

Gymnasiekemi 2, Stig Andersson m.fl., Liber 2013, ISBN: 9789147107308.

Kemi Direkt, Mona Gidhagen, Svante Åberg, Sanoma Utbildning, 2012, ISBN: 9789162297626.

Kursmaterial finns på skolan och blir tillgängligt vid kursstart.

Synpunkt Naturkunskap 2, Anders Henriksson, Gleerups, 2017, ISBN: 9789140695864.

Programmering

Ingen litteratur i bokform.

Python från början, Jan Skansholm, Studentlitteratur, 2019, ISBN: 9789144134932.

Samhällsvetenskap

Meddelas vid kursstart.

Perspektiv på historien 50p, elevbok, Lars Nyström, Hans Nyström, Örjan Nyström, Gleerups, 2021, ISBN: 9789151101101.

Perspektiv på historien 1b, Hans Nyström, Lars Nyström, Örjan Nyström, Erik Hallberg, Gleerups, 2016 (upplaga 2), ISBN: 9789140691118.

Meddelas vid kursstart.

Meddelas vid kursstart.

Mänskligt - psykologi 1 och 2, Katri Cronlund, Gabriella Bernerson, Samoa utbildning, 2011, ISBN: 9789152344460.

En människa, tusen världar, Robert Tuveson, Gleerups, 2022, ISBN: 9789151107240.

ARENA 123, Lars-Olof Karlsson, Gleerups, 2012, ISBN: 9789140680037.

ARENA 123, Lars-Olof Karlsson, Gleerups, 2012, ISBN: 9789140680037.

ARENA 123, Lars-Olof Karlsson, Gleerups, 2012, ISBN: 9789140680037.

Svenska

Svenska impulser 1, Carl-Johan Markstedt, Sven Eriksson, Sanoma, 2017, upplaga 2, ISBN: 9789152337899.

Svenska impulser 2, Carl-Johan Markstedt, Sven Eriksson, Sanoma, 2020, ISBN: 9789152354025.

Svenska impulser 3, Carl-Johan Markstedt, Sven Eriksson, Sanoma, 2013, ISBN: 9789152319895.

Svenska impulser 7, Carl-Johan Marksted, Cecilia Pena, Samoa, 2021, ISBN: 9789152353998.

Svenska impulser 7, Carl-Johan Marksted, Cecilia Pena, Samoa, 2021, ISBN: 9789152353998.

Meddelas vid kursstart.

Språkporten 123, Monika Åström, Studentlitteratur, 2018, ISBN: 9789144122014.

Språkporten 123, Monika Åström, Studentlitteratur, 2018, ISBN: 9789144122014.

Språkporten 123, Monika Åström, Studentlitteratur, 2018, ISBN: 9789144122014.

Språkporten Bas, Monika Åström, Studentlitteratur, 2021, ISBN: 9789144143699.

Språkporten Bas, Monika Åström, Studentlitteratur, 2021, ISBN: 9789144143699.

Språkporten Bas, Monika Åström, Studentlitteratur, 2021, ISBN: 9789144143699.

Vård och omsorg

Elektroniska böcker från Vuxio, förlag Hypocampuscare.

För att få den fysiska boken behöver man handla den elektroniska boken först. Läraren skickar länk till vilken bok det gäller vid utskick av välkomstbrev.

Funktionsförmåga 1, Marie Bäcklinder Setterlund, Iréne Larsson, förlag: Gleerups, 2021, ISBN: 9789151104485.

Du får en länk av din lärare för att komma åt kurslitteraturen digitalt via Vuxio, kurslitteraturen kostar 169 kr. 

Geriatrik och Gerontologi, Eva-Lena Lindquist, Gleerups, 2021, ISBN: 9789151104454.

Elektroniska böcker från Vuxio, förlag Hypocampuscare.

För att få den fysiska boken behöver man handla den elektroniska boken först. Läraren skickar länk till vilken bok det gäller vid utskick av välkomstbrev.

Omvårdnad 1, Maria Bengtsson, Maria Christidis, Ulla Lundström, Anna-Lena Stenlund, ISBN: 9789151106410.

Omvårdnad 2, Maria Bengtsson m.fl., Gleerups, 2021, ISBN: 9789151106427.

Psykiatri 1, 2 upplagan, Susanne Niemi, Gleerups, 2021, ISBN: 9789151105307.

Social omsorg 1, Helen Carlander, Gleerups, 2021, ISBN: 9789151105383.

Psykiatri 2, Susanne Niemi, Gleerups, 2021, ISBN: 9789151105314.

Social omsorg 2, Helen Carlander, Gleerups, 2021, ISBN: 9789151105390.

Specialpedagogik 1, Irene Larsson, Gleerups, 2023, ISBN: 9789151109190.

Specialpedagogik 2, Monica Johansson, Liber förlag, ISBN: 9789147108329.

Funktionsförmåga 1, Irene Larsson, Marie Bäcklinder, Gleerups, 2021, ISBN: 9789151104485.

Funktionsförmåga 1, Irene Larsson, Marie Bäcklinder, Gleerups, 2022, ISBN: 9789151106304.

Grundläggande vård och omsorg, Sara Eweson, Stina Zegarra Willquist, Gleerups, 2019, ISBN: 9789151102023.

Elektroniska böcker från Vuxio, förlag Hypocampuscare.

För att få den fysiska boken behöver man handla den elektroniska boken först. Läraren skickar länk till vilken bok det gäller vid utskick av välkomstbrev.

Kurspaket och basår

Här hittar du kurslitteratur för de kurser som paketet börjar med. Kurslitteratur för resterande kurser får du av läraren vid kursstart.

Biologi 1

Biologi Campus 1, Leena Arvanitis m.fl., Sanoma Utbildning, 2015, ISBN: 9789152320402.

Fysik 1a

Heureka! Fysik 1, Rune Alphonce, Lars Bergström, Per Gunnvald, Jenny Ivarsson, Erik Johansson, Roy Nilsson, Natur & Kultur, ISBN: 9789127567276.

Yrkesutbildning

Här hittar du kurslitteratur för de kurser som utbildningen börjar med. Kurslitteratur för resterande kurser får du av läraren vid kursstart.

Omvårdnad 1

Information om kurslitteratur saknas.

Social omsorg 1

Social omsorg 1, Helen Carlander, Gleerups, ISBN: 9789151105383.

Människors miljöer

Pedagogikboken, Sjöstrand, Louise, Natur & Kultur, 2020, ISBN: 9789127455719.

Etnicitet och kulturmöten

Etnicitet och kulturmöten, Tove Phillips, Gleerups utbildning, 2020, ISBN: 9789151102009.

Uppdaterad