Foto: Rebecka Rynefeldt

Människors miljöer

Människors olika levnadsmiljöer och levnadsvillkor.

Kursen berör:

 • Hur människor påverkas av, samt själva medverkar till, skapandet av de kulturer och samhällen de lever i
 • Hur identiteter skapas och formas i sociala sammanhang
 • Hur till exempel genus, klass, etnicitet, familj, generation, funktionsnedsättningar, arbete och fritid påverkar människors levnadsvillkor
 • Demokratisk värdegrund och internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter
 • Innebörden av integration, segregation, likabehandling och diskriminering.
 • Kritisk bearbetning av information från olika källor.

När du läser kursen på distans studerar du via vår digitala lärplattform och är på plats i skolan vid redovisningar, delprov och slutprov.

Förkunskapskrav

Grundskola eller motsvarande

Gymnasiepoäng

100 poäng

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs/distanskurs
Studietakt 50%
Kurslängd 10 veckor

Aktuella kursstarter

Du hittar kursgruppskod för den kurs du vill söka till vid respektive kursstartstillfälle.

Kursperiod och tid

14 mars–20 maj
Måndag klockan 9.00–16.00

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV223MÄI0K12
  Ansökan är öppen 23 september–6 januari.

Kursperiod

14 mars–20 maj

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV223MÄI0D
  Ansökan är öppen 23 september–6 januari.

Typ av kurs

Den här kursen har följande egenskaper:

Studienivå

Gymnasial

Studieplats

Distans Klassrum

Studietakt

50%

Tidpunkt

Heldag

Uppdaterad