Foto: Rebecka Rynefeldt

Människors miljöer

Människors olika levnadsmiljöer och levnadsvillkor.

Kursen berör:

 • hur människor påverkas av, samt själva medverkar till, skapandet av de kulturer och samhällen de lever i
 • hur identiteter skapas och formas i sociala sammanhang
 • hur till exempel genus, klass, etnicitet, familj, generation, funktionsnedsättningar, arbete och fritid påverkar människors levnadsvillkor
 • demokratisk värdegrund och internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter
 • innebörden av integration, segregation, likabehandling och diskriminering.
 • kritisk bearbetning av information från olika källor.

När du läser kursen på distans studerar du via vår digitala lärplattform och är på plats i skolan vid redovisningar, delprov och slutprov.

Förkunskapskrav

Grundskola eller motsvarande.

Gymnasiepoäng

100 poäng.

Aktuella kursstarter

Du hittar kursgruppskod för den kurs du vill söka till vid respektive kursstartstillfälle.

Kursperiod och tid

1 augusti–7 oktober
Tisdagar klockan 9.00–16.00

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs
Studietakt 50 procent
Kurslängd 10 veckor

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV228MÄI0K34
  Ansökan är öppen 28 april–5 juni.

Kursperiod och tid

1 augusti–7 oktober

Kurstyp och omfattning

Distanskurs
Studietakt 50 procent
Kurslängd 10 veckor

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV228MÄI0D.
  Ansökan är öppen 28 april–5 juni.

Typ av kurs

Den här kursen har följande egenskaper:

Studienivå

Gymnasial

Studieplats

Distans Klassrum

Studietakt

50%

Tidpunkt

Heldag

Uppdaterad