Barnskötare/Elevassistent

Vill du jobba med barn och ungdomar? Utbilda dig till barnskötare eller elevassistent.

Som barnskötare, elevassistent eller personlig assistent för barn och ungdomar ger du barn och ungdomar en trygg och stimulerande tillvaro genom lek, skapande, idrottsaktiviteter och friluftsliv. Du äter tillsammans med barnen och håller kontakt med barnens föräldrar.

Barnskötarutbildningen är en yrkesutbildning, och det finns en stor efterfrågan av utbildad personal inom förskola, skola och fritidsverksamhet.

Läser du på distans sker studierna via vår digitala plattform, men du skriver prov och gör vissa obligatoriska moment i skolans lokaler.

Du har rätt att söka studiemedel från CSN, och utbildningen är gratis.

Förkunskapskrav

 • Godkända betyg i svenska från grundskolan, eller
 • godkänt betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå, delkurs 4.

Studiestödspoäng

1300 poäng

Kurstyp och omfattning

 • Klassrumsutbildning/distansutbildning
 • Studietakt 100%
 • Utbildningens längd är 1,5 år, med två perioder av APL (arbetsplatsförlagt lärande) på fyra veckor vardera.

Aktuella utbildningsstarter

Du hittar kursgruppskod vid respektive utbildningsstart.

Utbildningsperiod

5 augusti 2024–19 december 2025

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV8BFK24BFXABR
  Ansökan är öppen 8 maj–9 juni.

Utbildningsperiod

5 augusti 2024–19 december 2025

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV8BFD24BFXABR
  Ansökan är öppen 8 maj–9 juni.

Utbildningsperiod

14 oktober 2024–13 mars 2026

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV10BFK24BFXABR
  Ansökan är öppen 8 maj–18 augusti.

Utbildningsperiod

14 oktober 2024–13 mars 2026

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV10BFD24BFXABR
  Ansökan är öppen 8 maj–18 augusti.

Utbildningsperiod

5 augusti 2024–19 december 2025

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV8BFK24BFXACR
  Ansökan är öppen 8 maj–9 juni.

Utbildningsperiod

5 augusti 2024–19 december 2025

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV8BFD24BFXACR
  Ansökan är öppen 8 maj–9 juni.

Utbildningsperiod

14 oktober 2024–13 mars 2026

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV10BFK24BFXACR
  Ansökan är öppen 8 maj–18 augusti.

Utbildningsperiod

14 oktober 2024–13 mars 2026

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV10BFD24BFXACR
  Ansökan är öppen 8 maj–18 augusti.

Utbildningen i korthet

I utbildningen ingår två obligatoriska APL-perioder (arbetsplatsförlagt lärande) som är förlagda första terminen och sista terminen. På APL tränar du dina kunskaper på riktigt i en barngrupp på en förskola eller skola.

Ingående kurser

 • Människors miljöer, 100 poäng
 • Etnicitet och kulturmöten, 100 poäng
 • Kommunikation, 100 poäng
 • Pedagogiskt ledarskap, 100 poäng
 • Pedagogiska teorier och praktiker, 100 poäng
 • Lärande och utveckling, 100 poäng
 • Specialpedagogik 1, 100 poäng
 • Hälsopedagogik, 100 poäng
 • Grundläggande vård och omsorg, 100 poäng
 • Barns lärande och växande, 100 poäng
 • Skapande verksamhet, 100 poäng
 • Pedagogiskt arbete, 200 poäng

Typ av kurs

Den här kursen har följande egenskaper:

Studienivå

Yrkesutbildning

Studieplats

Distans Klassrum

Studietakt

100%

Tidpunkt

Heldag

Uppdaterad