Barnskötare/Elevassistent

Vill du jobba med barn och ungdomar? Utbilda dig till barnskötare eller elevassistent.

Som barnskötare, elevassistent eller personlig assistent för barn och ungdomar ger du barn och ungdomar en trygg och stimulerande tillvaro genom lek, skapande, idrottsaktiviteter och friluftsliv. Du äter tillsammans med barnen och håller kontakt med barnens föräldrar.

Barnskötarutbildningen är en yrkesutbildning, och det finns en stor efterfrågan av utbildad personal inom förskola, skola och fritidsverksamhet.

Läser du på distans sker studierna via vår digitala plattform, men du skriver prov och gör vissa obligatoriska moment i skolans lokaler.

Du har rätt att söka studiemedel från CSN, och utbildningen är gratis.

Förkunskapskrav

 • Godkända betyg i svenska från grundskolan, eller
 • godkänt betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå, delkurs 4.

Studiestödspoäng

1300 poäng

Kurstyp och omfattning

 • Klassrumsutbildning/distansutbildning
 • Studietakt 100%
 • Utbildningens längd är 1,5 år, med två perioder av APL (arbetsplatsförlagt lärande) på fyra veckor vardera.

Aktuella utbildningsstarter

Du hittar kursgruppskod vid respektive utbildningsstart.

Utbildningsperiod

8 januari 2024–23 maj 2025

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV1BFK24BFXABR
  Ansökan är öppen 21 september–12 november.

Utbildningsperiod

8 januari 2024–23 maj 2025

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV1BFK24KVBFXABR
  Ansökan är öppen 21 september–12 november.

Utbildningsperiod

8 januari 2024–9 oktober 2026

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV1BFK24KV50BFXABR
  Ansökan är öppen 21 september–12 november.

Utbildningsperiod

8 januari 2024–23 maj 2025

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV1BFD24BFXABR
  Ansökan är öppen 21 september–12 november.

Utbildningsperiod

18 mars 2024–10 oktober 2025

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV3BFK24KVBFXABR
  Ansökan är öppen 21 september–21 januari.

Utbildningsperiod

18 mars 2024–10 oktober 2025

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV3BFK24BFXABR
  Ansökan är öppen 21 september–21 januari.

Utbildningsperiod

18 mars 2024–18 december 2026

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV3BFK24KV50BFXABR
  Ansökan är öppen 21 september–12 november.

Utbildningsperiod

18 mars 2024–10 oktober 2025

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV3BFD24BFXABR
  Ansökan är öppen 21 september–21 januari.

Utbildningsperiod

8 januari 2024–23 maj 2025

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV1BFK24BFXACR
  Ansökan är öppen 21 september–12 november.

Utbildningsperiod

8 januari 2024–23 maj 2025

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV1BFD24BFXACR
  Ansökan är öppen 21 september–12 november.

Utbildningsperiod

18 mars 2024–10 oktober 2025

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV3BFK24BFXACR
  Ansökan är öppen 21 september–21 januari.

Utbildningsperiod

18 mars 2024–10 oktober 2025

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV3BFD24BFXACR
  Ansökan är öppen 21 september–21 januari.

Utbildningen i korthet

 • Basutbildning: A+B, 40 veckor
 • Fördjupning: C, 20 veckor – där du väljer mellan inriktning
  • barnskötare, eller
  • elevassistent.
 • I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) där du tränar dina kunskaper på riktigt i en barngrupp på en förskola eller skola.

Ingående kurser

I basutbildningen

 • Människors miljöer
 • Etnicitet och kulturmöten
 • Kommunikation
 • Pedagogiskt ledarskap 
 • Lärande och utveckling
 • Pedagogiska teorier och praktiker
 • Hälsopedagogik
 • Specialpedagogik 1
 • Grundläggande vård och omsorg

Inriktning Barnskötare

 • Barns lärande och växande 
 • Skapande verksamhet 
 • Pedagogiskt arbete 

Inriktning Elevassistent

 • Barns lärande och växande 
 • Specialpedagogik 2 
 • Pedagogiskt arbete

Typ av kurs

Den här kursen har följande egenskaper:

Studienivå

Yrkesutbildning

Studieplats

Distans Klassrum

Studietakt

100%

Tidpunkt

Heldag

Uppdaterad