Barnskötare/Elevassistent

Vill du jobba med barn och ungdomar? Utbilda dig till barnskötare eller elevassistent.

Som barnskötare, elevassistent eller personlig assistent för barn och ungdomar ger du barn och ungdomar en trygg och stimulerande tillvaro genom lek, skapande, idrottsaktiviteter och friluftsliv. Du äter tillsammans med barnen och håller kontakt med barnens föräldrar.

Barnskötarutbildningen är en yrkesutbildning, och det finns en stor efterfrågan av utbildad personal inom förskola, skola och fritidsverksamhet.

Läser du på distans sker studierna via vår digitala plattform, men du skriver prov och gör vissa obligatoriska moment i skolans lokaler.

Du har rätt att söka studiemedel från CSN, och utbildningen är gratis.

Förkunskapskrav

 • Godkända betyg i svenska från grundskolan, eller
 • godkänt betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå, delkurs 4.

Studiestödspoäng

1300 poäng

Kurstyp och omfattning

 • Klassrumsutbildning/distansutbildning
 • Studietakt 100%
 • Utbildningens längd är 1,5 år, med två perioder av APL (arbetsplatsförlagt lärande) på fyra veckor vardera.

Aktuella utbildningsstarter

Du hittar kursgruppskod vid respektive utbildningsstart.

Utbildningsperiod

14 mars 2022–13 oktober 2023
Undervisning två dagar/vecka klockan 9.00–16.00 

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV3BFK22BFXABR
  Ansökan är öppen 23 september–6 januari.

Utbildningsperiod

14 mars 2022–13 oktober 2023

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV3BFD22BFXABR
  Ansökan är öppen 23 september–6 januari.

Utbildningen i korthet

 • Basutbildning: A+B, 40 veckor
 • Fördjupning: C, 20 veckor – där du väljer mellan inriktning
  • barnskötare, eller
  • elevassistent.
 • I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) där du tränar dina kunskaper på riktigt i en barngrupp på en förskola eller skola.

Ingående kurser

I basasutbildningen

 • Människors miljöer
 • Etnicitet och kulturmöten
 • Kommunikation
 • Pedagogiskt ledarskap 
 • Lärande och utveckling
 • Pedagogiska teorier och praktiker
 • Hälsopedagogik
 • Specialpedagogik 1
 • Grundläggande vård och omsorg

Inriktning Barnskötare

 • Barns lärande och växande 
 • Skapande verksamhet 
 • Pedagogiskt arbete 

Inriktning Elevassistent

 • Barns lärande och växande 
 • Specialpedagogik 2 
 • Pedagogiskt arbete

Typ av kurs

Den här kursen har följande egenskaper:

Studienivå

Yrkesutbildning

Studieplats

Distans Klassrum

Studietakt

100%

Tidpunkt

Heldag

Uppdaterad