Heldag

Vid heltidsstudier är du i skolan mellan cirka 08.00–16.00 måndag till fredag, cirka 30 timmar i veckan.

Kurser av den här typen: Heldag (13)

Barn och fritid

Barns lärande och växande
Lär dig om vad som påverkar barns utveckling och lärande.

Barnskötare/Elevassistent
Vill du jobba med barn och ungdomar? Utbilda dig till barnskötare eller elevassistent.

Lärande och utveckling
Hur människor lär, utvecklas och socialiseras i olika sammanhang samt kunskaper om olika teorier om det.

Människors miljöer
Människors olika levnadsmiljöer och levnadsvillkor.

Sfi-kombo Barnskötare/Elevassistent
För dig som vill läsa sfi samtidigt som du läser en yrkesutbildning.

Skapande verksamhet
Kunskaper om pedagogiska verksamheter och aktiviteter, lek och skapande verksamheters betydelse för människors lärande och växande.

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård 1
Kursen utvecklar kunskaper om hälsofrämjande arbete och medicinskt omhändertagande.

Hälsopedagogik
Människors hälsa, insikten om den egna livsstilens betydelse för hälsan och förmågan till handlingar som ökar eget välbefinnande.

Naturvetenskap

Naturvetenskapligt basår
För dig som vill läsa in behörigheten i de naturvetenskapliga ämnena.

Samhällsvetenskap

Etnicitet och kulturmöten
I kursen får du lära dig mer om begreppen kultur, etnicitet, nationalitet och religion.

Vård och omsorg

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 bygger på kursen funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1.

Specialpedagogik 1
Kursinnehåll: Olika funktionsnedsättningar och hur de kan påverka människors liv, lärande och delaktighet i samhället. Anpassning av arbetssätt och innehåll i verksamheter till både individers och...

Undersköterska
Vill du jobba inom vården? Utbilda dig till undersköterska hos oss.

Uppdaterad