Heldag

Vid heltidsstudier är du i skolan mellan cirka 08.00–16.00 måndag till fredag, cirka 30 timmar i veckan.

Kurser av den här typen: Heldag (24)

Barn och fritid

Barns lärande och växande
Lär dig om vad som påverkar barns utveckling och lärande.

Barnskötare/Elevassistent
Vill du jobba med barn och ungdomar? Utbilda dig till barnskötare eller elevassistent.

Lärande och utveckling
Hur människor lär, utvecklas och socialiseras i olika sammanhang samt kunskaper om olika teorier om det.

Människors miljöer
Människors olika levnadsmiljöer och levnadsvillkor.

Pedagogiska teorier och praktiker
Kursen behandlar pedagogiska arbetssätt, praktiker och lärmiljöer.

Sfi/sva-kombo Barnskötare
Sfi/sva-kombo Barnskötare är för dig som vill läsa sfi eller svenska som andraspråk samtidigt som du läser en yrkesutbildning till Barnskötare.

Skapande verksamhet
Kunskaper om pedagogiska verksamheter och aktiviteter, lek och skapande verksamheters betydelse för människors lärande och växande.

Ekonomi

Kurspaket: Ekonomi
En kurspaket på en termin för dig som vill arbeta inom ekonomi.

Kurspaket: Start up
Med det här kurspaketet lär du dig hur man startar och driver ett företag. Och kan kanske förverkliga en dröm?

Hälso- och sjukvård

Hälsopedagogik
Människors hälsa, insikten om den egna livsstilens betydelse för hälsan och förmågan till handlingar som ökar eget välbefinnande.

Kommunikation och marknadsföring

Kommunikation
Människors interaktion och kommunikation.

Kurspaket: Content creator
Har du ett stort intresse för foto samtidigt som du gillar att uttrycka dig i text? Lär dig att skapa bilder och texter för sociala medier och webb.

Kurspaket: Digital marknadsföring
Grunderna i digital marknadsföring som yrkesförberedande utbildning under en termin.

Textkommunikation
Kursinnehåll: Färdigheter i att framställa texter grundade på fakta och saklighet samt kunskaper om hur man varierar språket och väljer rätt uttryck beroende på målgrupp. Färdigheter i att producer...

Matematik

Matematik grundläggande, delkurs 3
Grundläggande Matematik delkurs 3 är fortsättningskursen på Grundläggande Matematik delkurs 2. 

Matematik grundläggande, delkurs 4
Det här är fortsättningskursen på Grundläggande Matematik delkurs 3 och den sista kursen i Grundläggande Matematik.

Naturvetenskap

Naturvetenskapligt basår
För dig som vill läsa in behörigheten i de naturvetenskapliga ämnena.

Samhällsvetenskap

Etnicitet och kulturmöten
I kursen får du lära dig mer om begreppen kultur, etnicitet, nationalitet och religion.

Teknik

Kurspaket: Teknik
Kurspaketet passar dig som tycker det är kul att lösa tekniska problem och är nyfiken på vad teknik är och vill lära dig mer. Förkunskapskrav Du måste ha godkända betyg i svenska från grundskolan,...

Vård och omsorg

Grundläggande vård och omsorg
Ämnet har sin grund i omvårdnadsvetenskap och medicin.

Sfi/sva-kombo Undersköterska
Kombinationsutbildningen Undersköterska är för dig som vill läsa sfi eller svenska som andraspråk samtidigt som du läser en yrkesutbildning till Undersköterska.

Specialpedagogik 1
Kursinnehåll: Olika funktionsnedsättningar och hur de kan påverka människors liv, lärande och delaktighet i samhället. Anpassning av arbetssätt och innehåll i verksamheter till både individers och...

Specialpedagogik 2
Kursinnehåll: Innehållet i, bakgrunden till och framväxten av organisationer, arbetssätt och olika insatser inom funktionshinderområdet. Användande, utveckling och anpassning av specialpedagogiska...

Undersköterska
Vill du jobba inom vården? Utbilda dig till undersköterska hos oss.

Uppdaterad