Heldag

Vid heltidsstudier är du i skolan mellan ca 8.00–16.00 måndag till fredag, cirka 30 timmar i veckan.

Kurser av den här typen: Heldag (17)

Barn och fritid

Barns lärande och växande
Lär dig om vad som påverkar barns utveckling och lärande.

Barnskötare/Elevassistent
Vill du jobba med barn och ungdomar? Utbilda dig till barnskötare eller elevassistent.

Lärande och utveckling
Hur människor lär, utvecklas och socialiseras i olika sammanhang samt kunskaper om olika teorier om det.

Människors miljöer
Människors olika levnadsmiljöer och levnadsvillkor.

Sfi-kombo Barnskötare
Sfi-kombo för Barnskötare är för dig som läser sfi-nivå D på studieväg 2. Du läser sfi samtidigt som du läser yrkesutbildningen för Barnskötare.

Ekonomi

Ekonomi
En yrkesförberedande utbildning på en termin för dig som vill arbeta inom ekonomi.

Start Up
Med det här kurspaketet lär du dig hur man startar och driver ett företag. Och kan kanske förverkliga en dröm?

Hälso- och sjukvård

Hälsopedagogik
Människors hälsa, insikten om den egna livsstilens betydelse för hälsan och förmågan till handlingar som ökar eget välbefinnande.

Kommunikation och marknadsföring

Content creator
Har du ett stort intresse för foto samtidigt som du gillar att uttrycka dig i text? Lär dig att skapa bilder och texter för sociala medier och webb.

Digital marknadsföring
Grunderna i digital marknadsföring som yrkesförberedande utbildning under en termin.

Kommunikation
Människors interaktion och kommunikation.

Matematik

Matematik grundläggande, delkurs 3
Grundläggande Matematik delkurs 3 är fortsättningskursen på Grundläggande Matematik delkurs 2. 

Matematik grundläggande, delkurs 4
Det här är fortsättningskursen på Grundläggande Matematik delkurs 3 och den sista kursen i Grundläggande Matematik.

Naturvetenskap

Naturvetenskapligt basår
För dig som vill läsa in behörigheten i de naturvetenskapliga ämnena.

Vård och omsorg

Grundläggande vård och omsorg
Ämnet har sin grund i omvårdnadsvetenskap och medicin.

Sfi-kombo Undersköterska
Sfi-kombo Undersköterska är för dig som läser sfi-nivå D på studieväg 2. Du läser sfi samtidigt som du läser yrkesutbildningen för Undersköterska.

Undersköterska
Vill du jobba inom vården? Utbilda dig till undersköterska hos oss.

Uppdaterad