Anatomi och fysiologi 1

Grundläggande om människokroppens uppbyggnad och funktion.

 • Grundläggande medicinsk terminologi
 • Grundläggande om läkemedel och läkemedelshantering, däribland olika administreringssätt, halveringstid, terapeutisk bredd och vanliga biverkningar
 • Bestämmelser kring delegering och personligt ansvar för läkemedelshantering
 • Vanliga mikroorganismer och hur de sprids
 • Åtgärder för att förebygga smitta.

Förkunskapskrav

Grundskola eller motsvarande

Gymnasiepoäng

50 poäng

Aktuella kursstarter

Du hittar kursgruppskod för den kurs du vill söka till vid respektive kursstartstillfälle.

Kursperiod och tid

5 augusti–11 oktober

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs
Studietakt: 25 procent
Kurslängd: 10 veckor

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV248ANA01D
  Ansökan är öppen 8 maj–9 juni.

Kursperiod och tid

14 oktober–20 december

Kurstyp och omfattning

Distanskurs
Studietakt: 25 procent
Kurslängd: 10 veckor

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV243ANA01D
  Ansökan är öppen 8 maj–18 augusti.

Typ av kurs

Den här kursen har följande egenskaper:

Studienivå

Gymnasial

Studieplats

Distans

Studietakt

25%

Uppdaterad