Anatomi och fysiologi 1

Grundläggande om människokroppens uppbyggnad och funktion.

 • Grundläggande medicinsk terminologi
 • Grundläggande om läkemedel och läkemedelshantering, däribland olika administreringssätt, halveringstid, terapeutisk bredd och vanliga biverkningar
 • Bestämmelser kring delegering och personligt ansvar för läkemedelshantering
 • Vanliga mikroorganismer och hur de sprids
 • Åtgärder för att förebygga smitta.

Förkunskapskrav

Grundskola eller motsvarande

Gymnasiepoäng

50 poäng

Aktuella kursstarter

Du hittar kursgruppskod för den kurs du vill söka till vid respektive kursstartstillfälle.

Kursperiod och tid

1 augusti–7 oktober
Fredag klockan 9.00–12.00

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs
Studietakt 25%
Kurslängd 10 veckor

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV228ANO1K9
  Ansökan är öppen 28 april–5 juni.

Kursperiod och tid

1 augusti–7 oktober

Kurstyp och omfattning

Distanskurs
Studietakt: 25 procent
Kurslängd: 10 veckor

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV228ANO01D
  Ansökan är öppen 28 april–5 juni.

Kursperiod och tid

10 oktober–16 december
Fredagar, klockan 09.00–12.00

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs
Studietakt: 25 procent
Kurslängd: 10 veckor

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV2210ANO01K9
  Ansökan är öppen 28 april–14 augusti.

Kursperiod

10 oktober–16 december

Kurstyp och omfattning

Distanskurs
Studietakt: 25 procent
Kurslängd: 10 veckor

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV2210ANO01D
  Ansökan är öppen 28 april–14 augusti.

Typ av kurs

Den här kursen har följande egenskaper:

Studienivå

Gymnasial

Studieplats

Distans Klassrum

Studietakt

25%

Tidpunkt

Förmiddag

Uppdaterad