Anatomi och fysiologi 1

Grundläggande om människokroppens uppbyggnad och funktion.

  • Grundläggande medicinsk terminologi
  • Grundläggande om läkemedel och läkemedelshantering, däribland olika administreringssätt, halveringstid, terapeutisk bredd och vanliga biverkningar
  • Bestämmelser kring delegering och personligt ansvar för läkemedelshantering
  • Vanliga mikroorganismer och hur de sprids
  • Åtgärder för att förebygga smitta.

Förkunskapskrav

Grundskola eller motsvarande

Gymnasiepoäng

50 poäng

Aktuella kursstarter

Du hittar kursgruppskod för den kurs du vill söka till vid respektive kursstartstillfälle.

Kursperiod och tid

29 maj–30 juni
Tisdagar och torsdagar, klockan 13.00–16.00 

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs
Studietakt: 50 procent
Kurslängd: 5 veckor

Vill du ansöka?

  • Sök efter kursgrupp ÅV235ANA01VOK48235
    Ansökan är öppen till och med 2 april.

Typ av kurs

Den här kursen har följande egenskaper:

Studienivå

Gymnasial

Studieplats

Klassrum

Studietakt

50%

Tidpunkt

Eftermiddag

Uppdaterad