Anatomi och fysiologi 1

Grundläggande om människokroppens uppbyggnad och funktion.

 • Grundläggande medicinsk terminologi
 • Grundläggande om läkemedel och läkemedelshantering, däribland olika administreringssätt, halveringstid, terapeutisk bredd och vanliga biverkningar
 • Bestämmelser kring delegering och personligt ansvar för läkemedelshantering
 • Vanliga mikroorganismer och hur de sprids
 • Åtgärder för att förebygga smitta.

Förkunskapskrav

Grundskola eller motsvarande

Gymnasiepoäng

50 poäng

Aktuella kursstarter

Du hittar kursgruppskod för den kurs du vill söka till vid respektive kursstartstillfälle.

Kursperiod och tid

9 januari–17 mars

Kurstyp och omfattning

Distanskurs
Studietakt: 25 procent
Kurslängd: 10 veckor

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV231ANA01D
  Ansökan är öppen 22 september–13 november.

Kursperiod och tid

20 mars–26 maj

Kurstyp och omfattning

Distanskurs
Studietakt: 25 procent
Kurslängd: 10 veckor

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV233ANA01D
  Ansökan är öppen 22 september–22 januari.

Kursperiod och tid

20 mars–26 maj
Fredagar, klockan 09.00–12.00

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs
Studietakt: 25 procent
Kurslängd: 10 veckor

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV233ANA01K9
  Ansökan är öppen 22 september–22 januari.

Typ av kurs

Den här kursen har följande egenskaper:

Studienivå

Gymnasial

Studieplats

Distans Klassrum

Studietakt

25%

Tidpunkt

Förmiddag

Uppdaterad