Anatomi och fysiologi 1

Grundläggande om människokroppens uppbyggnad och funktion.

 • Grundläggande medicinsk terminologi
 • Grundläggande om läkemedel och läkemedelshantering, däribland olika administreringssätt, halveringstid, terapeutisk bredd och vanliga biverkningar
 • Bestämmelser kring delegering och personligt ansvar för läkemedelshantering
 • Vanliga mikroorganismer och hur de sprids
 • Åtgärder för att förebygga smitta.

Förkunskapskrav

Grundskola eller motsvarande

Gymnasiepoäng

100 poäng

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs/distanskurs
Studietakt 25%
Kurslängd 10 veckor

Aktuella kursstarter

Du hittar kursgruppskod för den kurs du vill söka till vid respektive kursstartstillfälle.

Kursperiod och tid

14 mars – 20 maj
Fredag klockan 9.00–12.00

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV223ANO01K9
  Ansökan är öppen 23 september–6 januari.

Kursperiod och tid

14 mars–20 maj

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV223ANO01D
  Ansökan är öppen 23 september–6 januari.

Typ av kurs

Den här kursen har följande egenskaper:

Studienivå

Gymnasial

Studieplats

Distans Klassrum

Studietakt

25%

Tidpunkt

Förmiddag

Uppdaterad