Anatomi och fysiologi 2

Människokroppens uppbyggnad och funktion samt dess förmåga till ämnesomsättning, rörelse, retbarhet, skydd och försvar.

Kursen innhåller även:

 • Kroppens vätske-, elektrolyt- och näringsbalans
 • Människans utveckling från barn till äldre
 • Den fysiologiska processen kring människans fortplantning från befruktning till förlossning
 • Fördjupad medicinsk terminologi
 • Vanliga läkemedel och deras verkningssätt, användningsområden och vilka biverkningar de kan ha
 • Enklare läkemedelsberäkning samt relevansbedömning av resultatet
 • Lagar och andra bestämmelser som gäller för läkemedelsanvändning
 • Kroppens försvarssystem mot mikroorganismer och virus.

Förkunskapskrav

Anatomi och fysiologi 1

Gymnasiepoäng

50 poäng

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs
Studietakt 25%
Kurslängd 10 veckor

Aktuella kursstarter

Du hittar kursgruppskod för den kurs du vill söka till vid respektive kursstartstillfälle.

Kursperiod och tid

14 mars – 20 maj
Onsdag klockan 9.00–12.00

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV223ANO02K5
  Ansökan är öppen 23 september–6 januari.

Typ av kurs

Den här kursen har följande egenskaper:

Studienivå

Gymnasial

Studieplats

Klassrum

Studietakt

25%

Tidpunkt

Förmiddag

Uppdaterad