Anatomi och fysiologi 2

Människokroppens uppbyggnad och funktion samt dess förmåga till ämnesomsättning, rörelse, retbarhet, skydd och försvar.

Kursen innehåller även:

 • Kroppens vätske-, elektrolyt- och näringsbalans
 • Människans utveckling från barn till äldre
 • Den fysiologiska processen kring människans fortplantning från befruktning till förlossning
 • Fördjupad medicinsk terminologi
 • Vanliga läkemedel och deras verkningssätt, användningsområden och vilka biverkningar de kan ha
 • Enklare läkemedelsberäkning samt relevansbedömning av resultatet
 • Lagar och andra bestämmelser som gäller för läkemedelsanvändning
 • Kroppens försvarssystem mot mikroorganismer och virus.

Förkunskapskrav

Anatomi och fysiologi 1

Gymnasiepoäng

50 poäng (klassrumskurs)
50-100 poäng (distanskurs)

Aktuella kursstarter

Du hittar kursgruppskod för den kurs du vill söka till vid respektive kursstartstillfälle.

Kursperiod och tid

9 januari–17 mars

Kurstyp och omfattning

Distanskurs
Studietakt: 25 procent
Kurslängd: 10 veckor

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV231ANA02D
  Ansökan är öppen 22 september–13 november.

Kursperiod och tid

20 mars–26 maj
Onsdagar, klockan 13.00–16.00

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs
Studietakt: 25 procent
Kurslängd: 10 veckor

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV233ANA02K5
  Ansökan är öppen 22 september–22 januari.

Kursperiod och tid

20 mars–26 maj
Onsdagar, klockan 13.00–16.00

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs
Studietakt: 25 procent
Kurslängd: 10 veckor

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV233ANA02D
  Ansökan är öppen 22 september–22 januari.

Typ av kurs

Den här kursen har följande egenskaper:

Studienivå

Gymnasial

Studieplats

Distans Klassrum

Studietakt

25%

Tidpunkt

Eftermiddag

Uppdaterad