Anatomi och fysiologi 2

Människokroppens uppbyggnad och funktion samt dess förmåga till ämnesomsättning, rörelse, retbarhet, skydd och försvar.

Kursen innehåller även:

 • Kroppens vätske-, elektrolyt- och näringsbalans
 • Människans utveckling från barn till äldre
 • Den fysiologiska processen kring människans fortplantning från befruktning till förlossning
 • Fördjupad medicinsk terminologi
 • Vanliga läkemedel och deras verkningssätt, användningsområden och vilka biverkningar de kan ha
 • Enklare läkemedelsberäkning samt relevansbedömning av resultatet
 • Lagar och andra bestämmelser som gäller för läkemedelsanvändning
 • Kroppens försvarssystem mot mikroorganismer och virus.

Förkunskapskrav

Anatomi och fysiologi 1

Gymnasiepoäng

50 poäng (klassrumskurs)
50-100 poäng (distanskurs)

Aktuella kursstarter

Du hittar kursgruppskod för den kurs du vill söka till vid respektive kursstartstillfälle.

Kursperiod och tid

29 maj–30 juni
Onsdagar och fredagar, klockan 09.00–12.00

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs
Studietakt: 50 procent
Kurslängd: 5 veckor

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV235ANA02VOK59235
  Ansökan är öppen till och med 2 april.

Typ av kurs

Den här kursen har följande egenskaper:

Studienivå

Gymnasial

Studieplats

Klassrum

Studietakt

50%

Tidpunkt

Förmiddag

Uppdaterad