Socialt arbete 1

Kursinnehåll

 • framväxt och organisation av samhällets socialpolitik och socialt arbete
 • sociala myndigheter och ombudsmän
 • samhällets hantering av sociala frågor
 • centrala begrepp och teorier
 • lagar och förordningar för social verksamhet
 • arbetsmiljö och säkerhet
 • yrkesetik inom sociala verksamheter
 • vanligt förekommande arbetsuppgifter
 • planering och dokumentation av uppgifter och aktiviteter
 • kommunikation, samarbete och samverkan
 • attityder till och värderingar av människors levnadsvillkor
 • kritisk bearbetning av information från olika källor.

Förkunskapskrav

Grundskola eller motsvarande

Gymnasiepoäng

100 poäng

Aktuella kursstarter

Du hittar kursgruppskod för den kurs du vill söka till vid respektive kursstartstillfälle.

Kursperiod och tid

8 januari–15 mars
Onsdagar, klockan 09.00–16.00

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs
Studietakt: 50 procent
Kurslängd: 10 veckor

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV241SOC01K56
  Ansökan är öppen 21 september–12 november.

Kursperiod

8 januari–15 mars

Kurstyp och omfattning

Distanskurs
Studietakt: 50 procent
Kurslängd: 10 veckor

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV241SOC01D
  Ansökan är öppen 21 september–12 november.

Typ av kurs

Den här kursen har följande egenskaper:

Studienivå

Gymnasial

Studieplats

Distans Klassrum

Studietakt

100% 50%

Tidpunkt

Heldag

Uppdaterad