Historia grundläggande

Kursen utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande.

Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.

Förkunskapskrav

Grundläggande kurser motsvarar grundskolans nivå

Poäng

150 poäng

Aktuella kursstarter

Du hittar kursgruppskod för den kurs du vill söka till vid respektive kursstartstillfälle.

Kursperiod och tid

7 augusti–13 oktober
Måndagar, tisdagar och torsdagar, klockan 13.00–16.45

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs
Studietakt: 75 procent
Kurslängd: 10 veckor

Vill du ansöka?

  • Sök efter kursgrupp ÅV238GRHISK248
    Ansökan är öppen 27 april–7 augusti.

Typ av kurs

Den här kursen har följande egenskaper:

Studienivå

Grundläggande

Studieplats

Klassrum

Tidpunkt

Eftermiddag

Uppdaterad