Historia 1a2

Kunskaper om skilda tidsperioder och utvecklingslinjer med fokus på industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt.

Viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel:

 • migration
 • fredssträvanden
 • resursfördelning och ökat välstånd
 • teknisk utveckling
 • internationellt samarbete
 • mänskliga rättigheter och jämställdhet
 • kolonialism
 • diktaturer
 • folkmord och konflikter.

Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.

Förkunskapskrav

Grundskola eller motsvarande

Gymnasiepoäng

50 poäng

Observera

Betyg i kurserna Historia 1a1 och 1a2 kan inte ingå i examen tillsammans med betyg i kursen Historia 1b.

Aktuella kursstarter

Du hittar kursgruppskod för den kurs du vill söka till vid respektive kursstartstillfälle.

Kursperiod

8 januari–15 mars

Kurstyp och omfattning

Distanskurs
Studietakt: 25 procent
Kurslängd: 10 veckor

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV241HI01A2D
  Ansökan är öppen 21 september–12 november.

Kursperiod och tid

18 mars–24 maj

Kurstyp och omfattning

Distanskurs
Studietakt: 25 procent
Kurslängd: 10 veckor

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV243HI01A2D
  Ansökan är öppen 21 september–21 januari.

Kursperiod och tid

27 maj–28 juni

Kurstyp och omfattning

Distanskurs
Studietakt: 50 procent
Kurslängd: 5 veckor

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV245HI01A2D
  Ansökan är öppen 21 september–31 mars.


Typ av kurs

Den här kursen har följande egenskaper:

Studienivå

Gymnasial

Studietakt

25% 50%

Uppdaterad