Historia 1a2

Kunskaper om skilda tidsperioder och utvecklingslinjer med fokus på industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt.

Viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel:

 • migration
 • fredssträvanden
 • resursfördelning och ökat välstånd
 • teknisk utveckling
 • internationellt samarbete
 • mänskliga rättigheter och jämställdhet
 • kolonialism
 • diktaturer
 • folkmord och konflikter.

Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.

Förkunskapskrav

Grundskola eller motsvarande

Gymnasiepoäng

50 poäng

Aktuella kursstarter

Du hittar kursgruppskod för den kurs du vill söka till vid respektive kursstartstillfälle.

Kursperiod

14 oktober–20 december

Kurstyp och omfattning

Distanskurs
Studietakt: 25 procent
Kurslängd: 10 veckor

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV2410HI01A2D
  Ansökan är öppen 8 maj–18 augusti.

Observera

Betyg i kurserna Historia 1a1 och 1a2 kan inte ingå i examen tillsammans med betyg i kursen Historia 1b.

Typ av kurs

Den här kursen har följande egenskaper:

Studienivå

Gymnasial

Studieplats

Distans

Studietakt

25%

Uppdaterad