Historia 1a2

Kunskaper om skilda tidsperioder och utvecklingslinjer med fokus på industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt.

Viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel:

 • migration
 • fredssträvanden
 • resursfördelning och ökat välstånd
 • teknisk utveckling
 • internationellt samarbete
 • mänskliga rättigheter och jämställdhet
 • kolonialism
 • diktaturer
 • folkmord och konflikter.

Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.

Förkunskapskrav

Grundskola eller motsvarande

Gymnasiepoäng

50 poäng

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs
Studietakt 25%
Kurslängd 10 veckor

Observera

Betyg i kurserna Historia 1a1 och 1a2 kan inte ingå i examen tillsammans med betyg i kursen Historia 1b.

Aktuella kursstarter

Du hittar kursgruppskod för den kurs du vill söka till vid respektive kursstartstillfälle.

Kursperiod och tid

14 mars–20 maj
Tisdag och torsdag klockan 09.00–12.00

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV2110HIS01A2K37
  Ansökan är öppen 23 september–6 januari.

Typ av kurs

Den här kursen har följande egenskaper:

Studienivå

Gymnasial

Studieplats

Klassrum

Studietakt

25%

Tidpunkt

Förmiddag

Uppdaterad