Historia 1a2

Kunskaper om skilda tidsperioder och utvecklingslinjer med fokus på industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt.

Viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel:

 • migration
 • fredssträvanden
 • resursfördelning och ökat välstånd
 • teknisk utveckling
 • internationellt samarbete
 • mänskliga rättigheter och jämställdhet
 • kolonialism
 • diktaturer
 • folkmord och konflikter.

Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.

Förkunskapskrav

Grundskola eller motsvarande

Gymnasiepoäng

50 poäng

Observera

Betyg i kurserna Historia 1a1 och 1a2 kan inte ingå i examen tillsammans med betyg i kursen Historia 1b.

Aktuella kursstarter

Du hittar kursgruppskod för den kurs du vill söka till vid respektive kursstartstillfälle.

Kursperiod och tid

1 augusti–7 oktober
Tisdag och torsdag, klockan 09.00–12.00

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs
Studietakt: 25 procent
Kurslängd: 10 veckor

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV228HI01A1K37
  Ansökan är öppen 28 april–5 juni.

Kursperiod och tid

10 oktober–16 december
Tisdagar och torsdagar, klockan 09.00–12.00

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs
Studietakt: 50 procent
Kurslängd: 10 veckor

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp: ÅV2210HIS01A2K37
  Ansökan är öppen 28 april–14 augusti.

Typ av kurs

Den här kursen har följande egenskaper:

Studienivå

Gymnasial

Studieplats

Klassrum

Studietakt

25% 50%

Tidpunkt

Förmiddag

Uppdaterad