Religionskunskap 1

Kursen ger bland annat kunskaper om världsreligionerna och gudsuppfattningar.

Kursen tar upp hur man i nutida samhällsdebatt kan förstå religion i relation till:

  • kön
  • etnicitet
  • sexualitet
  • vetenskap.

Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen men är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling samt hur människor formulerar och förhåller sig till etiska och existentiella frågor.

När du läser kursen på distans är du i skolan vid redovisningar, delprov och slutprov.

Förkunskapskrav

Grundskola eller motsvarande.

Gymnasiepoäng

50 poäng.

Aktuella kursstarter

Du hittar kursgruppskod för den kurs du vill söka till vid respektive kursstartstillfälle.

Kursperiod och tid

29 maj–30 juni

Kurstyp och omfattning

Distanskurs
Studietakt 50 procent
Kurslängd 5 veckor

Vill du ansöka?

  • Sök efter kursgrupp ÅV235REL01D
    Ansökan är öppen till och med 2 april.

Kursperiod och tid

29 maj–30 juni
Måndagar–torsdagar, klockan 08.30–12.00

Klassrumskurs
Studietakt: 50 procent
Kurslängd: 5 veckor

Vill du ansöka?

  • Sök efter kursgrupp ÅV235RE01K48
    Ansökan är öppen till och med 2 april.

Typ av kurs

Den här kursen har följande egenskaper:

Studienivå

Gymnasial

Studieplats

Distans Klassrum

Studietakt

50%

Tidpunkt

Förmiddag

Uppdaterad