Religionskunskap 1

Kursen ger bland annat kunskaper om världsreligionerna och gudsuppfattningar.

Kursen tar upp hur man i nutida samhällsdebatt kan förstå religion i relation till

 • kön
 • etnicitet
 • sexualitet
 • vetenskap.

Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen men är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling samt hur människor formulerar och förhåller sig till etiska och existentiella frågor.

När du läser kursen på distans är du i skolan vid redovisningar, delprov och slutprov.

Förkunskapskrav

Grundskola eller motsvarande.

Gymnasiepoäng

50 poäng.

Aktuella kursstarter

Du hittar kursgruppskod för den kurs du vill söka till vid respektive kursstartstillfälle.

Kursperiod och tid

5 augusti–11 oktober
Fredagar 09.00–12.00

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs
Studietakt: 25 procent
Kurslängd: 10 veckor

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV248REL01K9
  Ansökan är öppen 8 maj–9 juni.

Kursperiod och tid

5 augusti–11 oktober

Kurstyp och omfattning

Distanskurs
Studietakt 25 procent
Kurslängd 10 veckor

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV248REL01D
  Ansökan är öppen 8 maj–9 juni.

Kursperiod och tid

14 oktober–20 december
Fredagar 09.00–12.00

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs
Studietakt: 25 procent
Kurslängd: 10 veckor

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV2410REL01K9
  Ansökan är öppen 8 maj–18 augusti.

Kursperiod

14 oktober–20 december

Kurstyp och omfattning

Distanskurs
Studietakt: 25 procent
Kurslängd: 10 veckor

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV2410REL01D
  Ansökan är öppen 8 maj–18 augusti.

Kursperiod och tid

27 maj–28 juni
Tisdagar och torsdagar, klockan 09.00–12.00

Klassrumskurs
Studietakt: 50 procent
Kurslängd: 5 veckor

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV245REL01K37
  Ansökan är öppen 21 september–31 mars.

Kursperiod och tid

27 maj–28 juni

Kurstyp och omfattning

Distanskurs
Studietakt 50 procent
Kurslängd 5 veckor

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV245REL01D
  Ansökan är öppen 21 september–31 mars.

Typ av kurs

Den här kursen har följande egenskaper:

Studienivå

Gymnasial

Studieplats

Distans Klassrum

Studietakt

25%

Tidpunkt

Förmiddag

Uppdaterad