Religionskunskap 1

Kursen ger bland annat kunskaper om världsreligionerna och gudsuppfattningar.

Kursen tar upp hur man i nutida samhällsdebatt kan förstå religion i relation till:

 • kön
 • etnicitet
 • sexualitet
 • vetenskap.

Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen men är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling samt hur människor formulerar och förhåller sig till etiska och existentiella frågor.

När du läser kursen på distans är du i skolan vid redovisningar, delprov och slutprov.

Förkunskapskrav

Grundskola eller motsvarande

Gymnasiepoäng

50 poäng

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs
Studietakt 25/50%
Kurslängd 5/10 veckor

Aktuella kursstarter

Du hittar kursgruppskod för den kurs du vill söka till vid respektive kursstartstillfälle.

Kursperiod och tid

14 mars–20 maj
Fredag klockan 9.00–12.00

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV223REL01K9
  Du kan söka till kurser på grundläggande nivå när som helst under året.

Kursperiod och tid

14 mars–20 maj
Tisdag–torsdag klockan 12.45–14.45

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV223REL01K48
  Du kan söka till kurser på grundläggande nivå när som helst under året.

Kursperiod och tid

14 mars–20 maj
Tisdag klockan 17.30–20.30

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV223REL01Q2
  Ansökan är öppen 23 september–6 januari.

Kursperiod och tid

14 mars–20 maj

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV223REL01D
  Ansökan är öppen 23 september–6 januari.

Kursperiod och tid

23 maj–24 juni OBS! 50% studietakt

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV225RE01D
  Ansökan är öppen 23 september–27 mars.

Typ av kurs

Den här kursen har följande egenskaper:

Studienivå

Gymnasial

Studieplats

Klassrum

Studietakt

25% 50%

Uppdaterad