Etnicitet och kulturmöten

I kursen får du lära dig mer om begreppen kultur, etnicitet, nationalitet och religion.

Kursen behandlar följande:

  • Svenska kulturer och kulturmöten i ett globaliserat och mångkulturellt samhälle
  • Innebörden i begreppen kultur, etnicitet, nationalitet och religion
  • Migration, dess bakgrund och konsekvenser för människors levnadsförhållanden och delaktighet i samhället
  • Politiska beslut och ställningstaganden i samband med migration
  • Kritisk bearbetning av information från olika källor
  • Aktuella företeelser i dagens mångkulturella samhälle och svensk samhällsdebatt om integrations- och segregationsfrågor.

Om du väljer att läsa kursen på distans så studerar du via vår digitala lärplattform och du är på plats i skolan vid metodövningar, delprov och slutprov.

Förkunskapskrav

Grundskola eller motsvarande

Gymnasiepoäng

100 poäng

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs/distanskurs
Studietakt 50%
Kurslängd 10 veckor

Typ av kurs

Den här kursen har följande egenskaper:

Studienivå

Gymnasial

Studieplats

Distans Klassrum

Studietakt

50%

Uppdaterad