Samhällskunskap 1a2

Tar upp bland annat politiska ideologier, samhällsekonomi, tillväxt och mediers roll i samhället.

Kursen har särskild betoning på samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden. Exempel på metoder för att samla in information är intervju, enkät och observation. Exempel på metoder för att bearbeta information är statistiska metoder, samhällsvetenskaplig textanalys, argumentationsanalys och källkritik.

När du läser kursen på distans är du i skolan vid redovisningar, delprov och slutprov.

Förkunskapskrav

Grundskola eller motsvarande

Gymnasiepoäng

50 poäng

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs
Studietakt 50%
Kurslängd 10 veckor

Aktuella kursstarter

Du hittar kursgruppskod för den kurs du vill söka till vid respektive kursstartstillfälle.

Kursperiod och tid

14 mars–20 maj
Måndag och onsdag 9.00–12.00 

Vill du ansöka?

  • Sök efter kursgrupp ÅV223SH01A2K15
    Ansökan är öppen 23 september–6 januari.

Typ av kurs

Den här kursen har följande egenskaper:

Studienivå

Gymnasial

Studieplats

Klassrum

Studietakt

50%

Tidpunkt

Förmiddag

Uppdaterad