Svenska som andraspråk 3

En fördjupningskurs på Svenska som andraspråk 2.

Du fördjupar dig i muntlig framställning, läsning och skriftlig framställning av texter av vetenskaplig karaktär, bland annat. Kursen innehåller också litteraturvetenskaplig analys av skönlitteratur.

Om du väljer att läsa kursen på distans är du på plats i skolan vid några provtillfällen.

Förkunskapskrav

Kursen Svenska som andraspråk 2

Gymnasiepoäng

100 poäng

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs/distanskurs
Studietakt 50%
Kurslängd 10 veckor

Aktuella kursstarter

Du hittar kursgruppskod för den kurs du vill söka till vid respektive kursstartstillfälle.

Kursperiod och tid

14 mars–20 maj
Onsdag och fredag klockan 9.00–12.00

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp: ÅV223SVA03K59
  Ansökan är öppen 23 september–6 januari.

Kursperiod och tid

14 mars–20 maj

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV223SVA03D
  Ansökan är öppen 13 oktober–16 januari.

Kursperiod och tid

23 maj–24 juni OBS! 100% studietakt
Måndag–torsdag klockan 9.00–12.00

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp: ÅV225SVA03K1357
  Ansökan är öppen 23 september–27 mars.

Kursperiod och tid

23 maj–24 juni OBS! 100% studietakt

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp: ÅV225SVA03KD
  Ansökan är öppen 23 september–27 mars.

Typ av kurs

Den här kursen har följande egenskaper:

Studienivå

Gymnasial

Studieplats

Distans Klassrum

Studietakt

100% 50%

Tidpunkt

Förmiddag

Uppdaterad