Elev med penna

Svenska som andraspråk 1

Första gymnasiekursen i Svenska som andraspråk som du läser efter grundläggande delkurs 4.

Du lär bland annat lär dig att:

 • genomföra muntliga presentationer
 • delta i samtal om olika ämnen
 • producera texter av olika slag, till exempel
  • refererande
  • argumenterande
 • läsa och analysera skönlitteratur

Om du väljer att läsa kursen på distans är du på plats i skolan vid några provtillfällen, muntligt och skriftlig.

Förkunskapskrav

Grundläggande svenska delkurs 4 eller motsvarande kunskaper

Gymnasiepoäng

100 poäng

Aktuella kursstarter

Du hittar kursgruppskod för den kurs du vill söka till vid respektive kursstartstillfälle.

Kursperiod och tid

29 maj–30 juni
Måndagar–fredagar, klockan 9.00–12.00

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs
Studietakt: 100 procent
Kurslängd: 5 veckor

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV235SVA01K13579VO
  Ansökan är öppen till och med 2 april.

Typ av kurs

Den här kursen har följande egenskaper:

Studienivå

Gymnasial

Studieplats

Klassrum

Studietakt

100%

Tidpunkt

Förmiddag

Uppdaterad