Elev med penna

Svenska som andraspråk 1

Första gymnasiekursen i Svenska som andraspråk som du läser efter grundläggande delkurs 4.

Du lär bland annat lär dig att

 • genomföra muntliga presentationer
 • delta i samtal om olika ämnen
 • producera texter av olika slag, till exempel
  • refererande
  • argumenterande
 • läsa och analysera skönlitteratur.

Om du väljer att läsa kursen på distans är du på plats i skolan vid några provtillfällen, muntligt och skriftlig.

Förkunskapskrav

Grundläggande svenska delkurs 4 eller motsvarande kunskaper

Gymnasiepoäng

100 poäng

Aktuella kursstarter

Du hittar kursgruppskod för den kurs du vill söka till vid respektive kursstartstillfälle.

Kursperiod och tid

5 augusti–11 oktober
Tisdagar och torsdagar 13.00–16.00

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs
Studietakt: 50 procent
Kurslängd: 10 veckor

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV248SVA01K48
  Ansökan är öppen 8 maj–9 juni.

Kursperiod och tid

5 augusti–11 oktober
Tisdagar och torsdagar 17.30–20.00

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs
Studietakt: 50 procent
Kurslängd: 10 veckor

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV248SVA01Q24
  Ansökan är öppen 8 maj–9 juni.

Kursperiod och tid

14 oktober–20 december
Tisdagar och torsdagar 13.00–16.00

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs
Studietakt: 50 procent
Kurslängd: 10 veckor

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV2410SVA01K48
  Ansökan är öppen 8 maj–18 augusti.

Kursperiod och tid

14 oktober–20 december
Tisdagar och torsdagar 17.30–20.00

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs
Studietakt: 50 procent
Kurslängd: 10 veckor

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV2410SVA01Q24
  Ansökan är öppen 8 maj–18 augusti.

Typ av kurs

Den här kursen har följande egenskaper:

Studienivå

Gymnasial

Studieplats

Distans Klassrum

Studietakt

100% 50%

Uppdaterad