Elev med penna

Svenska som andraspråk 1

Första gymnasiekursen i Svenska som andraspråk som du läser efter grundläggande delkurs 4.

Du lär bland annat lär dig att:

 • genomföra muntliga presentationer
 • delta i samtal om olika ämnen
 • producerara texter av olika slag, till exempel
  • refererande
  • argumenterande
 • läsa och analysera skönlitteratur

Om du väljer att läsa kursen på distans är du på plats i skolan vid några provtillfällen, muntligt och skriftlig.

Förkunskapskrav

Grundläggande svenska delkurs 4 eller motsvarande kunskaper

Gymnasiepoäng

100 poäng

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs/distanskurs
Studietakt 50%
Kurslängd 10 veckor

Aktuella kursstarter

Du hittar kursgruppskod för den kurs du vill söka till vid respektive kursstartstillfälle.

Kursperiod och tid

14 mars–20 maj
Tisdag och torsdag klockan 9.00–12.00

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp: ÅV223SVA01K37
  Ansökan är öppen 23 september–6 januari.

Kursperiod och tid

14 mars–20 maj

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV223SVA01D
  Ansökan är öppen 13 oktober–16 januari.

Typ av kurs

Den här kursen har följande egenskaper:

Studienivå

Gymnasial

Studieplats

Distans Klassrum

Studietakt

50%

Tidpunkt

Förmiddag

Uppdaterad