Svenska som andraspråk grundläggande, delkurs 3

Den tredje kursen i grundläggande Svenska som andraspråk.

Du tränar

 • läsförståelse
 • hörförståelse
 • muntlig presentation
 • skriftlig framställning
 • språklig variation där du lär dig att använda språket på ett formellt sätt.

Förkunskapskrav

Svenska som andraspråk grundläggande, delkurs 2 eller beslut efter nivåtest

Poäng

200 poäng

Aktuella kursstarter

Du hittar kursgruppskod för den kurs du vill söka till vid respektive kursstartstillfälle.

Kursperiod och tid

5 augusti–11 oktober
Måndag–fredag 09.00–12.00

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs
Studietakt: 100 procent
Kurslängd: 10 veckor

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV248GRSVACK13579
  Ansökan är öppen 8 maj–5 augusti.

Kursperiod och tid

5 augusti–11 oktober
Tisdagar 17.00–20.00 och torsdagar 17.00–19.00

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs
Studietakt: 100 procent
Kurslängd: 10 veckor

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV248GRSVACQ24
  Ansökan är öppen 8 maj–5 augusti.

Kursperiod och tid

14 oktober–20 december
Måndag–fredag 09.00–12.00

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs
Studietakt: 100 procent
Kurslängd: 10 veckor

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV2410GRSVACK13579
  Ansökan är öppen 8 maj–14 oktober.

Kursperiod och tid

14 oktober–20 december
Tisdagar 17.00–20.00 och torsdagar 17.00–19.00

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs
Studietakt: 100 procent
Kurslängd: 10 veckor

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV2410GRSVACQ24
  Ansökan är öppen 8 maj–14 oktober.

Svenska som andraspråk grundläggande

Du börjar oftast med att läsa delkurs 2 efter avklarad sfi utbildning nivå D. Du läser därefter nivå 3 och 4. Delkurs 2, 3 och 4 är på 200 poäng vardera. 

Typ av kurs

Den här kursen har följande egenskaper:

Studienivå

Grundläggande

Studieplats

Klassrum

Studietakt

100%

Tidpunkt

Förmiddag Kväll

Uppdaterad