Svenska som andraspråk grundläggande, delkurs 3

Den tredje kursen i grundläggande Svenska som andraspråk.

Du tränar:

 • läsförståelse
 • hörförståelse
 • muntlig presentation
 • skriftlig framställning
 • språklig variation där du lär dig att använda språket på ett formellt sätt.

Förkunskapskrav

Svenska som andraspråk grundläggande, delkurs 2 eller beslut efter nivåtest

Poäng

200 poäng

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs
Studietakt 100%
Kurslängd 10 veckor

Aktuella kursstarter

Du hittar kursgruppskod för den kurs du vill söka till vid respektive kursstartstillfälle.

Kursperiod och tid

3 jan–11 mars
Tisdag–fredag klockan 8.30–12.30

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV221GRSVACK1379
  Du kan söka till kurser på grundläggande nivå när som helst under året.

Kursperiod och tid

3 jan–11 mars
Tisdag, onsdag och torsdag klockan 17.30–20.30

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV221GRSVACQ24
  Du kan söka till kurser på grundläggande nivå när som helst under året.

Kursperiod och tid

14 mars–20 maj
Måndag–tisdag och torsdag–fredag klockan 8.30–12.30

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV223GRSVACK1379
  Du kan söka till kurser på grundläggande nivå när som helst under året.

Kursperiod och tid

14 mars–20 maj
Tisdag–torsdag klockan 17.30–20.30

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV223GRSVACQ24
  Du kan söka till kurser på grundläggande nivå när som helst under året.

Kursperiod och tid

23 maj–24 juni, OBS! 5 veckor
Måndag–torsdag klockan 8.30–16.00

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV225GRSVACK1357
  Du kan söka till kurser på grundläggande nivå när som helst under året.

Svenska som andraspråk grundläggande

Du börjar oftast med att läsa delkurs 2 efter avklarad sfi utbildning nivå D. Du läser därefter nivå 3 och 4. Delkurs 2, 3 och 4 är på 200 poäng vardera. 

Typ av kurs

Den här kursen har följande egenskaper:

Studienivå

Grundläggande

Studieplats

Klassrum

Studietakt

100%

Tidpunkt

Förmiddag Kväll

Uppdaterad