Svenska som andraspråk grundläggande, delkurs 2

Delkurs 2 är den kurs du oftast brukar börja med när du läser på Sva grundläggande nivå på Komvux.

Under kursen blir du säkrare på det svenska språket och får förutsättningarna att ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet.

Du tränar:

 • läsförståelse
 • hörförståelse
 • muntlig presentation
 • argumentation
 • skriftlig framställning där du lär dig att skriva faktatexter.

Förkunskapskrav

Sfi kurs D eller enligt beslut efter nivåtest.

Poäng

200 poäng

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs
Studietakt 100%
Kurslängd 10 veckor

Aktuella kursstarter

Du hittar kursgruppskod för den kurs du vill söka till vid respektive kursstartstillfälle.

Kursperiod och tid

3 jan–11 mars
Tisdag–fredag klockan 8.30–12.30

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV221GRSVABK1357
  Du kan söka till kurser på grundläggande nivå när som helst under året.

Kursperiod och tid

3 jan–11 mars
Tisdag–fredag klockan 17.30–20.30

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV221GRSVABQ24
  Du kan söka till kurser på grundläggande nivå när som helst under året.

Kursperiod och tid

14 mars–20 maj
Måndag–torsdag klockan 8.30–12.30

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV223GRSVABK1357
  Du kan söka till kurser på grundläggande nivå när som helst under året.

Kursperiod och tid

14 mars–20 maj
Tisdag–torsdag klockan 17.30–20.30

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV223GRSVABQ24
  Du kan söka till kurser på grundläggande nivå när som helst under året.

Svenska som andraspråk grundläggande

Du börjar oftast med att läsa delkurs 2 efter avklarad sfi utbildning nivå D. Du läser därefter nivå 3 och 4. Delkurs 2, 3 och 4 är på 200 poäng vardera. 

Typ av kurs

Den här kursen har följande egenskaper:

Studienivå

Grundläggande

Studieplats

Klassrum

Studietakt

100%

Tidpunkt

Förmiddag Kväll

Uppdaterad