Svenska som andraspråk grundläggande, delkurs 2

Delkurs 2 är den kurs du oftast brukar börja med när du läser på Sva grundläggande nivå på Komvux.

Under kursen blir du säkrare på det svenska språket och får förutsättningarna att ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet.

Du tränar:

 • läsförståelse
 • hörförståelse
 • muntlig presentation
 • argumentation
 • skriftlig framställning där du lär dig att skriva faktatexter.

Förkunskapskrav

Sfi kurs D eller enligt beslut efter nivåtest.

Poäng

200 poäng

Aktuella kursstarter

Du hittar kursgruppskod för den kurs du vill söka till vid respektive kursstartstillfälle.

Kursperiod och tid

9 januari–17 mars
Måndag–torsdag klockan 8.30–12.30

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs
Studietakt: 100 procent
Kurslängd: 10 veckor

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV231GRSVABK1357
  Ansökan är öppen 22 september–9 januari.

Kursperiod och tid

20 mars–26 maj
Måndag–torsdag klockan 8.30–12.30

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs
Studietakt: 100 procent
Kurslängd: 10 veckor

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp ÅV233GRSVABK1357
  Ansökan är öppen 22 september–20 mars.

Svenska som andraspråk grundläggande

Du börjar oftast med att läsa delkurs 2 efter avklarad sfi utbildning nivå D. Du läser därefter nivå 3 och 4. Delkurs 2, 3 och 4 är på 200 poäng vardera. 

Typ av kurs

Den här kursen har följande egenskaper:

Studienivå

Grundläggande

Studieplats

Klassrum

Studietakt

100%

Tidpunkt

Förmiddag

Uppdaterad